Σύνοψη της ιστορίας των ERAs

Σύνοψη της «Συμβολής της ιστορίας ERA – Ingemund Hägg»

Ιστορικό και Σχηματισμός της Επιτροπής Βαδίσματος:

 • Το έγγραφο παρέχει μια ιστορική περιγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιπατητών (ERA) με επίκεντρο την Επιτροπή Πεζοπορίας (Wanderkommission) που δημιουργήθηκε το 1977.
 • Ο Ingemund Hägg από τον Σουηδικό Σύνδεσμο Τουριστών (STF) έπαιξε καθοριστικό ρόλο, αρχικά υπηρετώντας ως γραμματέας της επιτροπής.
 • Η επιτροπή ιδρύθηκε για να συμπληρώσει την Wegekommission, η οποία επικεντρώθηκε στα ηλεκτρονικά μονοπάτια.

Στόχοι και Πρωτοβουλίες:

 • Η Επιτροπή Περπάτημα είχε ως στόχο να συγκεντρώσει πληροφορίες για το περπάτημα στην Ευρώπη, να προωθήσει τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με το περπάτημα μεταξύ των οργανώσεων μελών και να διευκολύνει την ανταλλαγή ομάδων πεζοπορίας μεταξύ των χωρών.
 • Οι πρώτες πρωτοβουλίες της επιτροπής περιελάμβαναν τη δημιουργία μητρώου οργανώσεων μελών, την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, την προώθηση της ομαδικής πεζοπορίας στο εξωτερικό και την ανάπτυξη μιας δημοσίευσης προτεινόμενων περιπάτων σε κάθε χώρα.

Βασικά έργα και δημοσιεύσεις:

 • Περπάτημα στην Ευρώπη (1978): Ένας περιεκτικός οδηγός που δημοσιεύθηκε αρχικά στα σουηδικά και αργότερα μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Παρείχε λεπτομερείς πληροφορίες για το περπάτημα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Three Recommended Walks (1983): Ένα φυλλάδιο που προσφέρει προτεινόμενες διαδρομές πεζοπορίας σε διάφορες χώρες για να ενθαρρύνει τις διεθνείς εμπειρίες πεζοπορίας.
 • A Walker's Guide to Europe (1983): Αυτή η δημοσίευση, που συνυπογράφει ο Άρθουρ Χάουκροφτ, είχε ως στόχο να παρέχει πρακτική καθοδήγηση πεζοπορίας σε όλη την Ευρώπη.

Περιβαλλοντικές ανησυχίες και ανησυχίες για την πρόσβαση του κοινού:

 • Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες αντιμετωπίστηκαν για πρώτη φορά από την Επιτροπή το 1983, τονίζοντας τη σημασία της εξισορρόπησης των δραστηριοτήτων πεζοπορίας με τη διατήρηση της φύσης.
 • Μελέτη Χρήσης Μονοπατιών (1991-1992): Μια μελέτη ερωτηματολογίου που εξετάζει τα πρότυπα χρήσης των μονοπατιών σε όλη την Ευρώπη. Τα ευρήματα έδειξαν μια προτίμηση για σύντομους, ανεπίσημους ομαδικούς περιπάτους με ελάχιστες συγκρούσεις με άλλους χρήστες μονοπατιών.
 • Πρόγραμμα δράσης για την πρόσβαση στο κοινό (1999): Αυτό το πρόγραμμα είχε στόχο να υποστηρίξει και να βελτιώσει τα δικαιώματα δημόσιας πρόσβασης για τους περιπατητές σε όλη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας τη μη χρέωση για την πρόσβαση και προωθώντας μονοπάτια σήμανσης.

European Code of Good Walking (2002):

 • Η Επιτροπή ανέπτυξε έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Περπάτησης, δίνοντας έμφαση στον σεβασμό των τοπικών εθίμων, της ιδιοκτησίας και του περιβάλλοντος. Αυτός ο κώδικας είχε στόχο να εναρμονίσει τις καλές πρακτικές πεζοπορίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Ενημερωτικά δελτία και επικοινωνία:

 • Η επιτροπή αναγνώρισε την ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των οργανώσεων μελών, που οδήγησε στη δημοσίευση ενός τρίγλωσσου ενημερωτικού δελτίου που ξεκίνησε το 1992.

Σύνοψη του «Arthur Howcroft – ERAhistoryExtract – του I. Hägg»

Συνεισφορές του Άρθουρ Χάουκροφτ:

 • Ο Άρθουρ Χάουκροφτ, μια εξέχουσα φυσιογνωμία στην ERA, προήδρευσε της νεοσύστατης Επιτροπής Walking το 1977. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στόχων και των δραστηριοτήτων της επιτροπής.
 • Υπό την ηγεσία του, η επιτροπή εστίασε στο να καταστήσει το ERA κεντρικό κόμβο πληροφοριών για περπάτημα στην Ευρώπη, διευκολύνοντας τη διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών και προωθώντας δραστηριότητες ομαδικού περπατήματος.

Σημαντικά ορόσημα και έργα:

 • Ferienwanderungen (1978): Αναγνωρίστηκε ως μια σημαντική έκδοση για το έργο της επιτροπής, η οποία παρέχει βασικές πληροφορίες για το περπάτημα από τις χώρες μέλη.
 • Τα έργα του Craig Evans: Υποστήριξε σημαντικά έργα πεζοπορίας όπως το «On foot through Europe» και συνέβαλε στη δημοσίευση του «A Walker's Guide to Europe» (1983).
 • Three Recommended Walks (1983): Αυτό το έργο που συντάχθηκε από τους Gie Beirnaert και Ingemund Hägg, είχε στόχο να ενθαρρύνει διεθνείς εμπειρίες πεζοπορίας.

Περιβαλλοντική Εστίαση και Δημοσιεύσεις:

 • Τα περιβαλλοντικά ζητήματα τέθηκαν στο επίκεντρο από τον Howcroft το 1983.
 • International Grading System for Walking Difficulty (1987): Εισήχθη για την τυποποίηση της βαθμολόγησης των περιπατητικών διαδρομών σε όλη την Ευρώπη.

Εκδόσεις και Μεταφράσεις:

 • Περπάτημα στην Ευρώπη (1978): Αρχικά δημοσιεύθηκε στα σουηδικά και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, αυτός ο οδηγός παρείχε εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες για περπάτημα στην Ευρώπη.
 • European Code of Good Walking (2002): Αναπτύχθηκε για την εναρμόνιση των πρακτικών πεζοπορίας και την προώθηση του σεβασμού των τοπικών εθίμων και του περιβάλλοντος.

Δημόσια Πρόσβαση και Συνηγορία:

 • Μελέτη Χρήσης Μονοπατιών (1991-1992): Εξέτασε τις συνήθειες πεζοπορίας και τη χρήση του μονοπατιού σε όλη την Ευρώπη, τονίζοντας την ανάγκη για καλύτερη πρόσβαση και ελάχιστες συγκρούσεις με άλλους χρήστες.
 • Πρόγραμμα δράσης για την πρόσβαση στο κοινό (1999): Αποσκοπεί στην ενίσχυση των δικαιωμάτων δημόσιας πρόσβασης για τους περιπατητές και στη διασφάλιση ότι δεν χρεώνονται τέλη για την πρόσβαση.

Και τα δύο έγγραφα υπογραμμίζουν τη δέσμευση του ERA για την προώθηση του περπατήματος, τη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων και ζητημάτων πρόσβασης του κοινού. Η ηγεσία και οι συνεισφορές του Άρθουρ Χάουκροφτ διαμόρφωσαν σημαντικά τις πρωτοβουλίες και τις δημοσιεύσεις του ERA, ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη εκτίμηση για το περπάτημα σε όλη την Ευρώπη.