Μάλτα

Με τη σύσταση της Ένωσης Ramblers της Μάλτας τον Φεβρουάριο του 2005, οι καταναγκαστικοί πεζοπόροι και οι περιστασιακοί περιπατητές αναμένουν καλύτερη συμφωνία από τις αρχές, ξεκινώντας με τη δημοσίευση ενός επίσημου οριστικού χάρτη των Νήσων της Μάλτας που θα προσδιορίζει όλους τους δημόσιους δρόμους καθώς και την αποκατάσταση στη δημόσια χρήση όλης της γης που έχει κατασχεθεί παράνομα. Ένα δικαίωμα στην απρόσκοπτη πρόσβαση στην ακτή ζητείται επίσης σε περιοχές όπου αυτό έχει καταστεί δύσκολο ή αδύνατο.

Ο Σύνδεσμος Ramblers της Μάλτας υπερηφανεύεται τώρα για μια υγιή και συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή και ξεκίνησε το πρόγραμμα περιπάτων του πρώτου έτους που στοχεύει κυρίως στο άνοιγμα σχετικά άγνωστων περιοχών της υπαίθρου μας σε πεζοπόρους που συμμετείχαν έντονα σε αυτούς τους οργανωμένους περιπάτους. Περιοχές που επισκέφτηκαν τον πρώτο χρόνο στις Μάλτα ήταν ο προϊστορικός χώρος στο Il-Misqa, το Wied Qirda, το Il-Qattara και ο μεσαιωνικός οικισμός Is-Simblija, ο χώρος της Εποχής του Χαλκού στο Il-Qlejgha tal-Bahrija, ο Rdum Majjesa και τα βράχια στο Miger Ilma. Πράγματι, αρκετά από τα μέρη που επισκέπτονται είναι ελεύθερα διάστικτα χωρίς παράνομες πινακίδες εισόδου που επιδιώκουν να εμποδίσουν τον καλόπιστο πεζοπόρο από την πρόσβαση και την απόλαυση αυτών των περιοχών.

Μέλος του ERA:

Ο Σύνδεσμος Ramblers της Μάλτας
PO Box 108
Sliema SLM1904
Μάλτα 
T: + 356 213 421 21
ram205@gmail.com
www.ramblersmalta.org
http://ramblersassociation.blogspot.com/