Ρουμανία

Υπάρχουν πολλά μονοπάτια μεγάλων αποστάσεων με δίκτυα καλύβων Ρουμανία σε διάφορα μέρη των Καρπαθίων βουνών, για παράδειγμα στο Bucegi και Φαγκαρά βουνά. Υπάρχουν φυλλάδια με σκίτσα στη ρουμανική γλώσσα. Οι χάρτες σε τέτοια βιβλιαράκια μπορεί να είναι χρήσιμοι ακόμη και αν δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα. Οι ξένοι εκδότες έχουν δημοσιεύσει οδηγούς στα γερμανικά.

Μέλος του ERA:

Asociatia Carpatina Ardeleana (Siebenbürgischer Karpatenverein - SKV)
Avram Iancu 24
RO-507055 Χριστιανός
T: + 40 722 216 123
F: + 40 268 257 357
marcel.sofariu@skv.ro
www.skv.ro

Erdélyi Kárpát-Egyesület – ΕΚΕ
Memorandumuui 6./9.
RO-400114, Κλουζ-Ναπόκα
eke@eke.ro
www.eke.ro