E-teed E6 ja E10 Soomes

Suomen Latury (FIN) otsustas ERA-st lahkuda 2017. aasta lõpus. ERA presiidium on soovitanud, et ERA ei saa nüüd võtta vastutust E6 ja E10 eest Soomes, kuna selles riigis pole ühtegi ERA liikmesorganisatsiooni.

Kommenteeri