Teetähistuse brošüür

Teatmik selle kohta, kuidas Euroopa radade märgistamine toimub.

ERA teeb koostööd E+ projekt “Ronimise ja mägironimise hea valitsemistava parandamine Euroopas” koos peamise partneri Euroopa alpinismiühenduste liiduga kolmandat aastat. Selle projekti üheks oluliseks väljundiks on teetähistuste brošüür “Waymarking in Europe”, teatmeteos selle kohta, kuidas teetähistust Euroopas tehakse.

Brošüür sisaldab 44 teemärgisüsteemi kirjeldust 34 Euroopa riigis ja lisaks ülevaatlikku tabelit märkidega üle Euroopa. Raamat on loodud jalutajatele, kes otsustasid tundmatul maal kõndida ja mõistsid silte ja suunaviitasid, mis peaksid nad ohutult sihtpunkti juhtima.

Värskenduste ja täiustuste jaoks pls. kontakt: sekretariaat@era-ewv-ferp.com