ERA-l on Euroopa Nõukogus osalusstaatus

Euroopa Ramblerite Assotsiatsioonile (ERA) on alates 11. oktoobrist 2022 antud Euroopa Nõukogus osalusstaatus.

. Euroopa Nõukogu rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide (INGO) konverents on INGOde esindusorgan, millel on Euroopa Nõukogus osalusstaatus. See toimib platvormina, kus kodanikuühiskond saab suhelda Euroopa Nõukoguga selle eesmärkide saavutamisel. Samuti edendab see osalusdemokraatiat, kodanikuaktiivsust ja ühinemisvabadust.

Teavet INGOde konverentsi sündmuste ja uudiste kohta avaldatakse regulaarselt veebisaidil (www.coe.int/ngo). INGOde konverentsi järgmine istung toimub 24.–26.