3. ERA Trails and Paths konverents

Foto: John Pucknell

Uuendatud 13

EUROOPA RAMBLERS' ASSOCIATION (ERA)
FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE (FFRP)

partnerluses
EUROOPA MOUNTAINEERING ASSOCIATION (EUMA)

kuupäev:
7.-10 Pariisis, Prantsusmaal.

koht:
Hôtel CIS Paris Ravel, 6 Av. Maurice Ravel, 75012 Pariis, Prantsusmaa

Peamised teemad:
1. Radade jätkusuutlikkus ja korrashoid
2. Kliimakindlus ja radade infrastruktuur

Eesmärk:
Konverentsi eesmärk on edendada koostööd Euroopa radade organisatsioonide vahel, rõhutades jätkusuutlikke radade haldamise tavasid, edendades kaasatust radade kasutamisel ja haldamisel. Konverents annab rajaorganisatsioonidele suurepärase võimaluse luua väärtuslikke sidemeid, soodustades potentsiaalseid koostöö- ja partnerlussuhteid, mis võivad tõhustada jätkusuutlike radade haldamise tavade ja liikmeskonna kaasamise algatuste rakendamist. Parimate tavade ja edukate juhtumiuuringute jagamine ürituse ajal võib inspireerida ja motiveerida radade organisatsioone võtma kasutusele uuenduslikke lähenemisviise, mille tulemuseks on tõhusamate strateegiate väljatöötamine radade haldamiseks ja liikmete kaasamiseks.

Tulemused:
Konverentsi eesmärk on luua terviklik raamistik jätkusuutlikuks radade haldamiseks ja liikmete kaasamiseks, rõhutades kaasatust ja koostööd Euroopa matkaorganisatsioonide vahel. Väljunddokument esitatakse EL Komisjonile ja Euroopa Nõukogule (Maastikukonventsiooni ja EPA komisjonile).

Konverentsiprogramm:
Neljapäeval, 07.11. Osalejate saabumine
Reedel, 08.11. Tööpäev (loengud)
Laupäeval, 09.11. Tööpäev (loengud, arutelu)
Korraldatud külastus olümpiaalale
Pühapäeval, 10.11. ERA III konverentsi lõppväljund
Konverentsi järeldused
Väljumine

Üldised märkused:

  • Konverentsi ametlik keel on inglise keel
  • Tööde esitamise kohta lisateabe saamiseks võivad huvitatud autorid võtta ühendust: secreriat@era-ewv-ferp.com
  • Paberite arv on piiratud
  • Autori esitlusaeg on piiratud
  • Osalejate arv (40 inimest) on piiratud
  • Menetlused koos järeldustega on kättesaadavad elektroonilisel kujul
  • Konverentsi tasu: 200 €/in. (sh koosolek, majutus, toitlustus koosoleku ajal, programm)

Olete oodatud võtke ühendust ERA kontoriga kui teil on konverentsiga seoses probleeme või ideid.