E-tee töörühm

ERA on loonud ERA E-tee töörühma

ERA teatas 49th Üldkoosolekul Echternachis, et asutame oma E-tee strateegia osana 2019. aastal E-tee töörühma.

Mälestades E-tee koosolek ja üritus Tarifas kolmest E-tee E4, E9 ja E12 hulgast algatas ERA E-tee töörühma 24.th Märtsil.

Rühma kuuluvad: Antonio Turmo, Hispaania - Ruben Jordao, Portugal - Helmut Schuster, Saksamaa - Steen Kobberø-Hansen, Taani / ERA - Boris Micic, Serbia / ERA ajutine osalemine.

Rühm kohtus, arutasid eesmärki, eesmärke ja ülesandeid ning leppisid kokku, et:

  • Grupp kvalifitseerib ERA reklaamide veebisaidil juba olemasoleva E-teede teabe era-ewv-ferp.org (lühilink: bit.ly/e-paths).
  • Grupp võtab 2019. aasta suvel ühendust asjaomaste liikmesorganisatsioonidega, et paluda oma riigi E-teede eksperte osalema iga E-tee alarühmades. Alarühmad aitavad koguda E-teede kohta korrektset ja ajakohastatud teavet.
  • Töörühm töötab ka E-radade tegevuste kallal.
  • Töörühm tuleb teiste hulgas kokku juunis, et kirjutada üles töögrupi ja alamrühmade ülesannete kirjeldused ning panna paika konkreetne kava.
  • Töörühm annab olukorrast ja edasistest viisidest aru 50. üldkoosolek Bad Urachis.

Lisateavet ERA E-tee töörühma kohta leiate siit.