Aastatel 2000–2001 korraldas ERA esimese üle-euroopalise ürituse – EURORANDO 2001. See üritus on nüüdseks traditsiooniks, ERA korraldab seda iga 5 aasta tagant.

Idee luua üleeuroopaline liikumine-nimega EURORANDO-traditsioonilise Euroopa kõndimisüritusena (kordub iga viie aasta tagant, iga kord teises riigis, iga kord uue motoga) sai alguse pärast teist EURORANDO üritust 2006. aastal.

Üritused edendavad Euroopa jalutusklubide vastastikuseid eesmärke

  • maaelu mõistmine ja kaitse
  • ajaloo õppimine ning ajalooliste traditsioonide ja struktuuride kaitse
  • Euroopa erinevatest piirkondadest pärit inimeste vastastikune mõistmine

Eurorando 2026


Eelmine Eurorandos