Välised uuringud kõndimise kohta

A Šveitsi uuring, milles analüüsiti looduse igatsust digitaalses meritokraatias (Sehnsuchtsort Natur in der digitalen Leistungsgesellschaft). https://sotomo.ch/site/sehnsuchtsort-natur/   Šveitsi turismi hiljuti tellitud uuring esitab tulemusi Šveitsi, Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi ja Hollandi inimeste looduse ja loodusliku atraktiivsuse olulisuse kohta.


Kui teate kõndimisega seotud välist uuringut, palun saadab selle sekretariaadile.