ERA roheliste radade sertifikaat

ülemine foto: Mikaela Videll

Sissejuhatus

Euroopa roheline kokkulepe on seotud Euroopa väliturismiga seotud väljakutsete ja eesmärkidega. Roheline kokkulepe on laiaulatuslik tegevuskava ja poliitiliste algatuste kogum, mille Euroopa Liit (EL) tutvustas kliimamuutustega tegelemiseks, jätkusuutlikkuse edendamiseks ja rohelisemale majandusele üleminekuks. Viides oma tegevused vastavusse Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide ja põhimõtetega, saab ERA suurendada meie rolli säästva väliturismi edendamisel ja aidata kaasa ELi seatud laiemate jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisele. 

ERA missiooni tuumaks on säästvate tavade propageerimine väliturismi valdkonnas.
ERA pühendumus jätkusuutlikule radade arendamisele pakub matkajatele võrratuid võimalusi sukelduda kontinendi kõige vapustavamatesse loodusimedesse. 
Väliturism Euroopas on populaarne ja kasvav trend. Paljusid reisijaid tõmbavad Euroopa mitmekesised maastikud, rikkalik kultuuripärand ja võimalused vabas õhus tegutsemiseks. 
Euroopa pakub laia valikut väliturismivõimalusi, sealhulgas matkamine, jalgrattasõit, suusatamine, metsloomade vaatamine ja seiklussport.  

Selgitus

Samuti on kasvanud huvi säästva ja keskkonnasõbraliku turismi vastu, mis sageli hõlmab tegevusi väljas. Reisijad otsivad elamusi, mis võimaldavad neil loodusega ühendust võtta, vähendada nende keskkonnamõju ja toetada kohalikke kogukondi.

Kuigi väliturism toob kaasa mitmeid eeliseid, nagu majanduskasv, kultuurivahetus ja looduse väärtustamine, võib see tekitada ka teatud väljakutseid. 

Siin on mõned kasvava väliturismiga seotud probleemid: 

1. Keskkonnamõju: Turistide sissevool võib koormata habrasid ökosüsteeme ja loodusvarasid. Sellised tegevused nagu matkamine, telkimine ja maastikul sõitmine võivad põhjustada elupaikade halvenemist, pinnase erosiooni, reostust ja eluslooduse häirimist. 

2. Ülerahvastatus: Populaarsed välipaigad võivad olla ülerahvastatud, eriti kõrghooajal, mis põhjustab ummikuid, pikki järjekordi ja külastajate kogemuse vähenemist. Ülerahvastatus võib põhjustada ka mürataseme tõusu, prügi tekitamist ning konflikte turistide ja kohalike kogukondade vahel.

3. Infrastruktuuri tüvi: Turismi kiire kasv võib pingestada olemasolevat infrastruktuuri, sealhulgas transpordisüsteeme, majutusvõimalusi ja rajatisi, nagu tualettruumid ja jäätmekäitlus. Ebapiisav infrastruktuur võib põhjustada ebapiisavaid teenuseid ja üldise külastajakogemuse halvenemist. 

4. Kultuurilised mõjud: Haldamata turismikasv võib viia kohalike kultuuride kaubaks muutmiseni, traditsiooniliste tavade erosioonini ja autentsuse kadumiseni. Kohalikud kogukonnad võivad silmitsi seista väljakutsetega, nagu elamiskulude suurenemine, muutused traditsioonilistes ametites ja konfliktid ressursside pärast.

5. Ületurism: Teatud populaarsed sihtkohad võivad kannatada ületurismi all, kus suur külastajate hulk ületab piirkonna kandevõime. See võib kaasa tuua hindade tõusu, kohaliku infrastruktuuri halvenemise ja negatiivse mõju elanike elukvaliteedile.

6. Jätkusuutmatud tavad: Mõned turistid võivad tegeleda mittesäästvate tegevustega, näiteks jäätmete mahajätmisega, taimestiku ja loomastiku kahjustamisega või ebaseaduslike tegevustega. Teadlikkuse puudumisel ja vastutustundetul käitumisel võib olla keskkonnale ja kohalikele kogukondadele pikaajaline negatiivne mõju. 

Järeldus

ERA tunnistab, et ükski organisatsioon ei suuda säästva väliturismi väljakutsetega üksi toime tulla. Koostööd ja partnerlussuhteid edendades soovib ühing koondada liikmesorganisatsioone, turismiorganisatsioone, keskkonnarühmitusi ja valitsusasutusi. Tänu jagatud teadmistele ja ressurssidele maksimeerib ERA oma mõju, aidates kaasa ühtse ja säästva turismipoliitika ja algatuste arendamisele kogu Euroopas. 

ERA saab kehtestada radade suunised ja sertifitseerimisprogrammid, mis soodustavad radade jätkusuutlikku arendamist ja haldamist. Need juhised võivad hõlmata selliseid aspekte nagu raja kujundus, märgid, erosioonitõrje, jäätmekäitlus ja ohutusmeetmed. Sertifitseerimisprogrammid võivad tunnustada ja reklaamida radu, mis järgivad jätkusuutlikke tavasid, pakkudes matkajatele vastutustundlikke ja hästi hooldatud marsruute. 

See on MIKS ERA soovib rakendada ERA Green Trails sertifikaati. 

Need kriteeriumid võivad olla sertifitseerimissüsteemi aluseks: 
Keskkonnasäästlikkus; Kultuuri- ja muinsuskaitse; Ohutus ja juurdepääsetavus; Vastutustundlik külastaja käitumine ja kogukonna kaasamine ja majanduslik mõju.

ERA väljatöötatud sertifitseerimissüsteem võiks hõlmata hindamis- või märgistussüsteemi, mis näitab iga raja puhul nende kriteeriumide järgimise taset.
Eelmääratletud standarditele vastavatele radadele võiks anda ERA sertifikaadi või märgise, mis näitab nende pühendumust säästvale matkamisele ja vastutustundlikule väliturismile.
Sertifitseerimisprotsess võib hõlmata radade haldajate enesehindamist, ERA esindajate poolt kohapealseid kontrolle ja perioodilisi hindamisi, et tagada pidev vastavus. 

AJAKUTSE

ERA kavatseb korraldada veebiseminari 22. november 2023 alates kell 17 CET teavitada ja arutada ERA GREEN TRAILSI ideid ja võimalikku teed edasi.  

Palun registreeruge veebiseminarile SIIN kuulda lähemalt sertifitseerimissüsteemi kriteeriumidest ja tasemetest ning arutleda ideede üle. 

TAHAME SINUGA ARUTUDA JA TEIE HÄÄLT KUULDA!