ERA Talvenõukogu koosolek

European Ramblers Association (ERA) juhatuse koosolek toimus 22.-25.veebruaril 2024 Prantsusmaal Mandelieu-la-Napoule'is Center Expo Congresi lahkel toel. Koosolekul tervitati kõiki juhatuse liikmeid ja keskenduti mitmele võtmevaldkonnale, sealhulgas strateegilistele plaanidele, rahandusele ja projekti uuendustele.

1. Strateegiline planeerimine: Juhatus vaatas läbi ERA 2024. aasta strateegilised plaanid, tuues välja tähelepanu vajavad valdkonnad nagu rahastamine, liikmete kaasamine ja piiriülesed tegevused. Märgiti, et praegune seis ei vasta täielikult 2024. aasta peamiste tulemusnäitajatega.

2. Finantsülevaade: Finantsarutelud hõlmasid 2023. aasta finantsülevaadet ja prognoose aastateks 2024–2028. Juhatus rõhutas vajadust tagada 5,000. aasta eelarvesse täiendavalt 2024 eurot ning arutas erinevaid strateegiaid, sealhulgas ühisrahastust ja eriannetusi.

3. Töörühmad ja projektid: Värskendusi pakuti erinevate töörühmade ja projektide kohta, sealhulgas LQT-BE (Leading Quality Trails – Best of Europe), Euroopa kõndimisürituste ja teemärgistuse kaitse kohta. Juhatus arutas ka osalemist mitmetes EL-i rahastatud projektides ja vajadust Roheliste radade algatuses edasi liikuda.

4. Liikmesorganisatsioonid: Juhatus pöördus potentsiaalsete uute liikmete poole Iirimaalt, Rumeeniast ja Albaaniast. Koostati liikmesorganisatsioonidele mõeldud küsimustik, mida jagatakse ERA kevadisel veebiseminaril “Liikmesorganisatsioonide üksikliikmete arvu suurendamine”.

5. Sündmused ja teabevahetus: Arutati 2024. aasta Euroopa kõnnipäeva plaane ja pakuti välja järgmiste aastate motod. Lisaks jagati värskendusi ERA veebiseminaride ja konverentside kohta, sealhulgas sügiseste veebiseminari teemade ja tulevaste ürituste kontseptsioonide kohta.

6. Partnerlussuhted ja koostöö: Sõlmiti leping organisatsiooniga International Aqua Walking (IAW), et tagada käimasolevad veekõnnimängud ja levitada seda kasvavat tegevust ERA liikmete seas. Juhatus rõhutas ka jätkuva koostöö ja tulevaste kohustuste olulisust.

ERA ja IAW vahel sõlmitud leping
Kõigepealt toorelt, vasakult: Arnaud Fantapié (IAW president), Boris Mićići (ERA president)
Teiseks toores, vasakult – ERA juhatuse liikmed: Steen Kobberoe-Hansen, Angelo Michele Latorre, Gerhard Ermischer, Sophie Chipon, Rúben Jordao, Asnate Ziemele

Koosolek lõppes tulevaste juhatuse koosolekute kavandamisega ja aruteludega täiendavatel teemadel, nagu ERA esindatus festivalidel ja võimalik koostöö võrgustikuga Mediterranean Trails.