Erakorraline üldkoosolek

Erakorraline üldkoosolek kutsuti veebis kokku 14. veebruaril 2024 seoses kirjaliku sooviga kutsuda kokku ¼ ERA täisliikmete erakorraline üldkoosolek ERA põhikirja uue kinnitamise kohta.

Saksamaa Kasseli maksuamet on ERA-le teatanud, et mõned meie põhiseaduse väited ei ole kooskõlas meile heategevusliku staatuse andmise reeglitega. Nad on soovitanud muudatust, mille ERA on koos oma Saksamaa maksunõustajaga ette valmistanud.

    ERA põhiseaduse valmimise ettepanek viitas otse põhiseadusele selle õiguslikult siduvas (saksakeelses) versioonis, mis esitati Saksamaa registrikohtule. Need muudatused kajastusid vastavalt ka tõlgetes kahte teise keelde.

    ERA büroo ootab kinnitatud põhiseaduse registreerimist uuendatuna järgmiste nädalate jooksul. Erakorralise üldkoosoleku protokoll on saadaval siin.