European Ramblers' Association (ERA) on silmapaistev ja mõjukas katusorganisatsioon, mis asutati Saksamaal 1969. aastal. Ligikaudu 60 liikmesorganisatsiooni ligikaudu 30 Euroopa riigist koondav ERA on ühendav jõud, mis propageerib kõndimist kui meelelahutuslikku tegevust ja vahendit. ühenduse loomine looduse ja kultuuriga kogu kontinendil.

Ligikaudu 3 miljoni liikmega ERA esindab mitmekesist ja ulatuslikku võrgustikku inimestest, kes on kirglikud kõndimise, matkamise ja mägironimise vastu. Ühingu liikmetel on palju kogemusi kõndimistegevuste korraldamisel ja hõlbustamisel ning paljudel liikmesorganisatsioonidel on üle sajandi pikkune ajalugu, mõnel isegi üle 150 aasta.

ERA missiooni keskmes on võrgustike ja piiriülese koostöö edendamine liikmesorganisatsioonide vahel. Ühing paneb suurt rõhku lugupidava kohtlemise, asjatundlikkuse ja ühiste väärtuste tagamisele kõigis jalutamise ja vabas õhus puhkamisega seotud küsimustes. Ühiste jõupingutuste ja parimate tavade vahetamise kaudu püüab ERA parandada nii kohalike kui ka turistide jalutuskogemuste kvaliteeti.

ERA visioon on saada kõikjal Euroopas laialdaselt tunnustatud kui kõigis kõndimisega seotud küsimustes juhtivaks eksperdiks, teenides maine asjakohase, proaktiivse ja usaldusväärse partnerina. Suheldes aktiivselt erinevate sidusrühmadega, sealhulgas valitsuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja kaaskaitserühmadega, püüab ERA oluliselt kaasa aidata jalutusteede, kultuuripärandi ja looduskeskkonna edendamisele ja säilitamisele.

ERA põhieesmärgid hõlmavad mitmeid olulisi eesmärke. Nende hulka kuuluvad kõndimise ja mägironimise edendamine, sisendades samas vastutustunnet ja hoolivust maapiirkonna ja keskkonna eest. ERA osaleb aktiivselt Euroopa kaugliinide loomisel ja tähistamisel, kaitstes neid ja muid rahvusvahelisi teid, et tagada nende jätkuv olemasolu ja juurdepääsetavus.

Teine Euroopa teadusruumi põhifookus on Euroopa riikide piiride ületamisega seotud õiguste ja traditsioonide kaitsmine ja edendamine, säilitades seeläbi Euroopa kultuuripärandit. Ühing tegeleb ka juurdepääsuõiguse säilitamisega kogu maale, rõhutades, et see eesmärk ei tohiks kahjustada looduskeskkonna kaitset.

ERA pühendumus vastastikusele mõistmisele ja kultuurivahetusele ilmneb tema jõupingutustes tugevdada inimestevahelisi sidemeid kõndimise ja loodusega suhtlemise kaudu. Lisaks esindab ühing oma liikmesliitude huve rahvusvahelistes organisatsioonides nagu Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu, tagades, et jalgsi- ja õuestegevusi arvestatakse asjakohastes poliitilistes aruteludes ja otsustes.

Lõpuks püüab ERA tõsta teadlikkust kehalise tegevuse, eriti kõndimise tähtsusest tervisliku eluviisi säilitamisel. Kõndimise eeliseid propageerides ja kehalist aktiivsust propageerides panustab ühing aktiivselt üksikisikute ja kogukondade heaolusse üle Euroopa.

Üldiselt mängib Euroopa Ramblerite Ühing ülitähtsat rolli kõndimise propageerimisel, kõndimisorganisatsioonide vahelise koostöö edendamisel ning Euroopa mitmekesise loodus- ja kultuuripärandi säilitamisel. Oma väsimatute jõupingutustega inspireerib ERA jätkuvalt lugematuid inimesi avastama looduse ilu, looma sidemeid loodusega ja hindama kehalise tegevuse väärtust oma elus.


Juhatus

Töörühmad

Audiitor

liikmed

Dokumendid allalaadimiseks

Sihtasutus


Statistika


arhiiv