Poliitika

ERA on vajadusel teinud deklaratsioone, poliitikaid ja põhimõtteid erinevatel teemadel.

EUMA ja ERA ühise seisukoha dokument ELi metsastrateegia kohta (2022)

Avage Euroopa looduskeskkond
Juurdepääs loodusele – resolutsioon (2016)

Jalutusradade märkimine:
Teetähiste üldpõhimõtted (2015)

Miks on oluline omada haritud jalutuskäike juhte:  
Marcoussise deklaratsioon (2005)

Miks on oluline teemärgistus:
Bechyně deklaratsioon (2004)

Kuidas looduses käituda: 
Euroopa hea kõndimise koodeks (2002)

Ajaloolised dokumendid:

Mida ERA arvab avalikust juurdepääsust loodusele: 
Tugevdage Euroopas jalutajate üldsuse juurdepääsuõigusi! (1999)