Poliitika

ERA on vajadusel teinud deklaratsioone, poliitikaid ja põhimõtteid erinevatel teemadel.

EUMA ja ERA ühine seisukoht ELi metsastrateegia kohta (2022).

Avage Euroopa looduskeskkond:
Juurdepääs loodusele – resolutsioon (2016)

Jalutusradade märkimine:
Teetähiste üldpõhimõtted (2015)

Miks on oluline omada haritud jalutuskäike juhte:  
Marcoussise deklaratsioon (2005)

Kuidas looduses käituda: 
Euroopa hea kõndimise koodeks (2002)

Ajaloolised dokumendid:

Mida ERA arvab avalikust juurdepääsust loodusele: 
Tugevdada Euroopas jalutajate avalikku juurdepääsuõigust! (1999)