Euroopa spordinädala eesmärk on propageerida sporti ja kehalisi tegevusi kogu Euroopas. See üritus on avatud kõigile, olenemata vanusest, taustast või füüsilisest vormist. Selle eesmärk on julgustada inimesi tegelema regulaarse füüsilise tegevusega ja luua oma igapäevaelus rohkem liikumisvõimalusi. Lõppeesmärk on inspireerida inimesi #BeActive'ile ja tervislikule eluviisile.

Praegu on kehalise tegevuse või spordiga tegelevate eurooplaste osakaal kõigi aegade madalaim, 59% neist ei osale kunagi või harva. Lisaks on osalus mõnes ELi liikmesriigis kas stagneerunud või vähenenud.

Euroopa spordinädal on mitmetasandiline üritus, mis toimub kogu ELis riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Üritus on mõeldud kõigile vaatajaskondadele meeldivaks ning sisaldab teemasid ja tegevusi, mis julgustavad inimesi olema aktiivsemad. Nädal keskendub neljale teemale – hariduskeskkond, töökoht, õues, spordiklubid ja spordikeskused –, mis on peamised kohad, kus inimesed saavad oma harjumusi parandada ja #BeActive! Lipulaev on nädala keskmes ja selle teema muutub igal aastal. Ametiasutused, organisatsioonid ja üksikisikud tulevad kokku, et inspireerida inimesi tegutsema.

Iga-aastase tähistamisena inspireerib Euroopa spordinädal paljudes leidlikeks ja põnevateks sündmusteks ja tegevusteks erinevates riikides.

ERA on tunnistatud selle ürituse partneriks. See annab ainulaadse võimaluse tutvustada ERA-d Euroopa Komisjonile ja rõhutada, et välitegevused on sama olulised kui traditsiooniline võistlussport. Partnerina julgustab ERA oma liikmeid nädalast osa võtma, korraldades kohalikke tegevusi.

ERA julgustab inimesi E-radadel käima ajavahemikus 23. septembrist 30. septembrini. Selle ürituse motoks on: #beactive on #epaths.

Samuti saate osaleda Euroopa jalutuspäev Euroopa spordinädala esimesel laupäeval.