Erasmus+ projekt

Ronimise ja alpinismi hea valitsemistava parandamine Euroopas

Eestseisus sõlmis lepingu oma partneri Euroopa Liidu mägironimisassotsiatsioonidega (EUMA) ja sai partneriks ERASMUS+ projektis “Ronimise ja alpinismi hea valitsemise parandamine Euroopas” koos Tšehhi alpinismiliiduga (Český horolezecký svaz), Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Planinska Zveza Slovenije (ERA liige), Makedoonia Mäespordiliit (ERA liige) ja Praha Karli Ülikool. Projekti põhieesmärk oli matkamise, mägironimise ja ronimisspordi hea valitsemistava põhimõtete püstitamine ja rakendamine Euroopa tasandil. Euroopa ronimis- ja mägironimistaristu põhiraamistikuna määratleti kolm võtmeküsimust (mägimajakesed, mägirajad ja kaljuronimisalad). Projektil oli kolm järjestikust etappi: esialgne, strateegia- ja rakendusfaas.
Projekt kestis 3 aastat ja ERA-d esindasid igas võtmeküsimuses oma eksperdid.

Projektiga on loodud mehhanismid hea valitsemistava põhimõtete rakendamiseks mitte ainult EUMA enda sees, vaid ka hea valitsemistava põhimõtete edastamise kaudu selle liikmetele. Põhieesmärgi raames keskendus projekt peamiselt hea valitsemistava põhimõtete järgimisele, mida rakendatakse:

 • EUMA eesmärkide ja strateegilise plaani selge määratlemine
 • sidusrühmade, nende rollide ja kaasamisviiside määratlemine
 • EUMA strateegilise plaani kommunikatsiooni-, otsustus- ja rakendusstruktuuride loomine
 • Euroopa eetikakoodeksite, soovituste, heade tavade näidete ja valitud küsimuste standardite koostamine

Valitud hea valitsemistava põhimõtete rakendamiseni jõuti järgmiste osaeesmärkide kaudu:

 • analüüsida kolme eelnevalt määratletud probleemi tehnika taset, võttes arvesse valitud hea valitsemistava põhimõtteid (sidusrühm, suhtlus jne)
 • analüüsi põhjal määratleda strateegiline kontseptsioon, struktuur ja mehhanismid, kuidas EUMA peaks koostöös oma liikmetega töötama
 • rakendada esialgseid ja paljundamistegevusi, mis käivitavad EUMA strateegilise kontseptsiooni

2022. aasta kevadel korraldati Multiplier Sport Events, et arutada põhiteemadel koos ekspertidega üle Euroopa.

MSE Trails: 1.–3. aprill 2022, Bechyně, Tšehhi Vabariik
29 osalejat 13 riigist arutasid:

 • Raja määratlus
 • Üldjuhised tee märgistamiseks
 • Teetähised Euroopas (brošüür)
 • Via Ferratas ja turvatud rajad
 • Euroopa tulevane radade strateegia
 • Radade haldamine
 • Radade õiguslik seisund
 • Radade andmebaas
 • Praktiline ekskursioon: juhtiv kvaliteetrada – Euroopa parim ja Via ferrata


MSE Rock Areas: 8.–10. aprill 2022, Osp, Sloveenia
31 osalejat 10 riigist

 • Eetikakoodeks
 • „Tee“ ja „Ära“ poltide peal
 • Euroopa Bolting leitud
 • Kaljuronimisala haldamine
 • Euroopa tulevane kaljuronimise strateegia
 • Kaljuronimisalade probleemid
 • Ümberpanemine
 • Kursuse standardid
 • Tuleviku formaat


MSE onnid: 1.–2. mai 2022, Skopje, N. Makedoonia (koos EUMA GA)
26 osalejat kohtusid, et arutada peamisi eesmärke:

 • WG huts/Erasmus+ tulemuste esitlemiseks
 • näidata võimalusi onnide keskkonnaprobleemide lahendamiseks
 • luua ühenduste vahel võrku onnidega seotud küsimustes
 • kujutada ette suurt reeglit, mis onnidel on turismi- ja kaitseküsimustes

Kogu projekt lõppeb 31. detsembriks 2022. Projekti lõpetamise sammud viidi läbi 2. detsembril 2022 Münchenis:

 • integreerida tagasisidet MSE-delt
 • strateegia meetmete kehtestamiseks
 • määratluste viimistlemiseks
 • uue andmebaasi loomiseks
 • tulemuste avaldamiseks

Töörühm: RAJAD

Selle projekti üheks oluliseks väljundiks töörühma “Rajad” raames oli teetähistuste brošüür “Waymarking in Europe”, teatmeteos selle kohta, kuidas teetähistust Euroopas tehakse. Brošüür sisaldab 44 teemärgisüsteemi kirjeldust 34 Euroopa riigis ja lisaks ülevaatlikku tabelit märkidega üle Euroopa. Raamat on loodud jalutajatele, kes otsustavad kõndida tundmatul maal ning mõistavad silte ja viidaid, mis peaksid nad ohutult sihtkohta juhtima.

Värskenduste ja täiustuste jaoks pls. kontakt: sekretariaat@era-ewv-ferp.com


EUMA ja ERA juhatused kohtuvad 2023. aasta alguses, et arutada edasist elluviimise teed.