Projektid

08-03-2024

 • CONNECT (Õuespordi ja kaitsealade ühendamine Euroopas)
  Juht: European Network of Outdoor Sports (ENOS)
  ERA: täispartner
 • E-TEED (E-teed: Euroopa ühendamine)
  Juht: Serbia alpinismiühingu matkaklubi “TARA”.
  ERA: täispartner
 • PATH (Noorte kaasamine matkamisse ja assotsiatiivsetesse tegevustesse kaasdisaini kaudu)
  Juht: Trekkify
  ERA: assotsieerunud partner
 • Marsruudid (Radade vastutustundlik kasutamine Euroopa standardi raamistiku kaudu)
  Juht: Fédération Francaise de la Randonnée Pédestre (FFRP)
  ERA: täispartner

Ühtegi 06-03-2023 all mainitud projekti ei teostatud.

06-03-2023

9.-12. veebruarini 2023 toimus ERA juhatuse koosolek Strasbourgis (F).
ERA juhatus nõustus astuma partneriks järgmistes projektides:

 • Co-Trek – noorte kaasamine matkadesse ja assotsiatiivsetesse tegevustesse kaasdisaini kaudu (Trekkify eestvedamisel) – noorte lõimimine ühistesse projektidesse täiskasvanutega

  Eesmärgiks on tuua koostööprojektis kokku erinevad osalised: liidud ja noored, kes tulevad kokku, et leida ühiseid lahendusi. Lisaks saavutatakse noorte põlvkondade kaasamise vajadus projekti sellega, et konsortsiumi kuulub kaks organisatsiooni (Hispaaniast ja Leedust), kes tegelevad otseselt noortega.
  ERA koostab küsimustiku meie MO noorte kohta. Projekt investeerib peamiselt teadusuuringutesse, miks meil ei ole ERAs noori, millised on tingimused noorte jaoks.
  Noortealast CV-d saab tulevikus koos huvitatud ERA MO-dega välja töötada oma projektidega, suurema eelarvega.

  Olek: taotluse ettevalmistamise etapp

 • Kaasav matkaprojekt (EUMA eestvedamisel) – juhised ja erimatkad puuetega inimestele

  Selle projekti eesmärk on tugevdada kehalise aktiivsuse kui erivajadustega noorte osaluse, lõõgastumise, puhkuse, meelelahutuse, õppimise ja sotsiaalse kaasamise igakülgse kasvu vahendit. Mõnel ERA MO-l on ka kogemusi puuetega inimestega. Projektide tulemused on: Kaasav matkajuht, 12 kaasavat matka, Heategevuskampaania.

  Olek: taotluse ettevalmistamise etapp

ERA liikmesorganisatsioonide projektid, need võivad olla sünergias ERA projektidega:

 • Metsa- ja rannikumatkaradade ligipääsetavuse parandamine erinevatele sotsiaalsetele gruppidele (juurdepääsetavad matkarajad)
  Projekti eesmärk on parandada Balti matkaradade – Rannikumatkarada ja Metsarada – ligipääsetavust erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, rakendades ligipääsetavuse ja kaasavaid turunduslahendusi mõlema raja territooriumil nii Lätis kui ka Eestis. Erinevad rühmad on: pensionärid, väikelastega pered, puuetega inimesed, välismaalased (keele- ja kultuuribarjääriga, kooliealised noored).
  Partnerid: Eesti ja Läti turismiorganisatsioonid, piirkonnad, omavalitsused

26-11-2022:

ERA ja meie liikmesorganisatsioonid algatavad selle raames mitmeid projekte ERA strateegilised plaanid.

Allolev dokument on kuni edaspidise ERA töö aluseks projektidega, mis võivad alata 2023. aastal:

Need võivad olla võimalikud projektid: