missioon

ERA praktiseerib võrgustike loomist ja piiriülest koostööd organisatsioonide vahel, tagades lugupidava kohtlemise, asjatundlikkuse ja väärtushinnangu kõigis kõndimise küsimustes.

Nägemus

ERA on kõikjal Euroopas hästi tuntud kui tunnustatud ekspert kõigis kõndimise küsimustes, olles asjakohane, ennetav ja usaldusväärne partner.

Objektid

ERA on:

a) Jalutus- ja mägironimistegevuste edendamine, maaelu eest hoolitsemine, looduse ja keskkonna kaitsmine;
b) Euroopa kaugteede loomine ja tähistamine, nende ja teiste rahvusvaheliste teede kaitsmine ning nende jätkuva olemasolu kindlustamine;
c) Euroopa riikide piiriületusega seotud õiguste ja traditsioonide ning Euroopa kultuuripärandi kaitsmine ja edasiarendamine;
d) püüdes säilitada juurdepääsuõigust kogu maale ja luua see õigus sinna, kus see pole seni olnud tagatud; see eesmärk on looduskeskkonna kaitse kõrval teisejärguline;
e) inimestevahelise vastastikuse mõistmise tugevdamine;
f) Liikmesliitude huvide esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides nagu Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu;
g) Inimeste teadvuse tugevdamine, et füüsiline aktiivsus on üks tervisliku elu eeldusi.

Plaanid aastast 2019 ja edasi on

Pakkuge soodustusi meie liikmesorganisatsioonidele.

Valmistage ette, korraldage, stimuleerige ja toetage põnevaid üritusi ja tegevusi.

Töötage aktiivselt E-teede ja LQT-BE füüsiliste võrkudega.

Looma ja hoidma koostööd ELi asutuste ning asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja agentuuridega, mis töötavad sellistes valdkondades nagu noored ja tervishoid.

Töötage välja ja viige ellu finantsstrateegia.

Töötada välja ja rakendada turundus- ja kommunikatsioonistrateegia, et aidata kaasa meie ärimudelile. 

ERA 2024. aasta strateegilised plaanid