Pan Baltic matkamise veebikonverents

9. novembril 2021 toimuv Pan-Baltic matkade veebikonverents tähistab Eestit, Lätit ja Leedut Euroopa matkaradade võrgustikuga marsruutide osana ühendava Baltic Trails (baltictrails.eu) edu. E9 (Balti ranniku matkamine) ja E11 (Balti metsarada).

Konverents toob kokku huvirühmad, kes jagavad kogemusi pikkade piiriüleste matkaradade planeerimisel, rakendamisel, haldamisel ja hooldamisel. Peaettekannetes tutvustatakse kogemusi Baltimaadest, Rootsist ja Norrast. Järgnevad ettekanded Baltikumi paneeldiskussioonid väljakutsete ja lahenduste esiletõstmine sellistes praktilistes aspektides nagu kohalik aktsepteerimine ja toetus, pikamaamatkaradade eelised ja jätkusuutlikkus.