sponsor

Kas otsite sisukat viisi vabaõhuhuviliste toetamiseks ja säästva turismi edendamiseks Euroopas? Kaaluge Euroopa Ramblerite assotsiatsiooni (ERA) sponsoriks hakkamist!

ERA – Hiking Europe on mittetulundusühing, mis esindab ligikaudu 60 rahvuslikku matkaorganisatsiooni üle Euroopa ja millel on ligikaudu 3 miljonit liiget. Selle eesmärk on propageerida matkamist kui tervislikku ja keskkonnasõbralikku viisi Euroopa mitmekesiste maastike, kultuuride ja pärandiga tutvumiseks.

ERA – Hiking Europe sponsorina on teie organisatsioonil võimalus toetada järgmisi algatusi:

  1. Radade hooldus ja arendus: ERA teeb koostööd oma liikmesorganisatsioonidega, et hoida ja arendada matkaradu üle Euroopa. ERA-d sponsoreerides saate oma panuse anda kõige maalilisemate ja ajaloolisemate radade korrashoid Euroopas.
  • Noorteprogrammid: ERA pakub erinevaid programme ja tegevusi, et julgustada noori õues avastama ja loodusega tegelema. Teie sponsorlus võib aidata edendada tervislikke eluviise ja keskkonnateadlikkust järgmise põlvkonna seas.
  • Kaitse ja poliitika: ERA pooldab poliitikat, mis toetab matkamist ja säästvat turismi kogu Euroopas. ERA rahastamisega saate toetada jõupingutusi kaitsta ja säilitada Euroopa loodus- ja kultuuripärandit tulevaste põlvkondade jaoks.
  • Võrgustiku loomine ja üritused: ERA korraldab üritusi ja konverentse matkahuvilistele ja professionaalidele teadmiste ja kogemuste jagamiseks. Teie sponsorlus võib aidata luua matkakogukonnas võimalusi võrgustike loomiseks ja koostööks.

Sponsorina ERA – Hiking Europe, millest kasu saab ka teie organisatsioon suurenenud nähtavus ja positiivsed brändingu võimalused. Teie logo kuvatakse ERA veebisaidil, väljaannetes ja sotsiaalmeedia kanalites, pakkudes kokkupuudet laiale matkahuvilistele ja vabaõhusõpradele kogu Euroopas.

ERA toetamisega annab teie organisatsioon väärtusliku panuse säästvasse turismi ja keskkonnakaitsesse Euroopas.

Ühinege meiega matkamise rõõmude ja hüvede propageerimisel, säilitades ja kaitstes samal ajal Euroopa loodus- ja kultuuripärandit.

Sponsoriks saamiseks võtke ERAga ühendust juba täna!

Vaadake kontaktteavet selle lehe allosas.