sponsor

Kas otsite sisukat viisi vabaõhuhuviliste toetamiseks ja säästva turismi edendamiseks Euroopas? Kaaluge Euroopa Ramblerite assotsiatsiooni (ERA) sponsoriks hakkamist!

ERA on mittetulundusühing, mis esindab ligikaudu 60 rahvuslikku matkaorganisatsiooni üle Euroopa ja millel on ligikaudu 3 miljonit liiget. Selle eesmärk on propageerida matkamist kui tervislikku ja keskkonnasõbralikku viisi Euroopa mitmekesiste maastike, kultuuride ja pärandiga tutvumiseks.

ERA sponsorina on teie organisatsioonil võimalus toetada järgmisi algatusi:

  1. Radade hooldus ja arendus: ERA teeb koostööd oma liikmesorganisatsioonidega, et hoida ja arendada matkaradu üle Euroopa. ERA-d sponsoreerides saate aidata kaasa Euroopa maalilisemate ja ajaloolisemate radade korrashoiule.
  • Noorteprogrammid: ERA pakub erinevaid programme ja tegevusi, et julgustada noori õues avastama ja loodusega tegelema. Teie sponsorlus võib aidata edendada tervislikke eluviise ja keskkonnateadlikkust järgmise põlvkonna seas.
  • Kaitse ja poliitika: ERA pooldab poliitikat, mis toetab matkamist ja säästvat turismi kogu Euroopas. ERA rahastamisega saate toetada jõupingutusi kaitsta ja säilitada Euroopa loodus- ja kultuuripärandit tulevaste põlvkondade jaoks.
  • Võrgustiku loomine ja üritused: ERA korraldab üritusi ja konverentse matkahuvilistele ja professionaalidele teadmiste ja kogemuste jagamiseks. Teie sponsorlus võib aidata luua matkakogukonnas võimalusi võrgustike loomiseks ja koostööks.

ERA sponsorina saab teie organisatsioon kasu ka suuremast nähtavusest ja positiivsetest brändinguvõimalustest. Teie logo kuvatakse ERA veebisaidil, väljaannetes ja sotsiaalmeedia kanalites, pakkudes kokkupuudet laiale matkahuvilistele ja vabaõhusõpradele kogu Euroopas.

ERA toetamisega annab teie organisatsioon väärtusliku panuse säästvasse turismi ja keskkonnakaitsesse Euroopas.

Ühinege meiega matkamise rõõmude ja hüvede propageerimisel, säilitades ja kaitstes samal ajal Euroopa loodus- ja kultuuripärandit.

Sponsoriks saamiseks võtke ERAga ühendust juba täna!

Vaadake kontaktteavet selle lehe allosas.