Pärg

Erinevad Euroopa riigid avavad oma piiri teistele riikidele. See annab võimaluse teha piiriülest matkamist.
ERA püüab teid siin teavitada võimalustest koroonaperioodil matkata teistes riikides 2020. aastal.