An bhfuil spéis agat níos mó a fhoghlaim faoin oideachas lasmuigh mar uirlis don chuimsiú sóisialta?

Faigh amach na hacmhainní go léir a forbraíodh faoi chreat an tionscadail Hi-Ability Erasmus+! Glacann Hi-Ability cur chuige modheolaíoch bunaidh, ina ndírítear sa chlár teiripeach-athshlánaithe ar luach sochoideachasúil… Léigh níos mó

53ú comhdháil ERA – Miontuairiscí

Tá na doiciméid deiridh maidir leis an 53ú comhdháil ERA a reáchtáladh i Helsingør na Danmhairge réidh le híoslódáil i ngach ceann de na trí theanga. Seo iad Miontuairiscí an Chruinnithe Ghinearálta a tionóladh an… Léigh níos mó