Bí i do bhall

Sochair

 1. Networking and Cross-border Cooperation: ERA facilitates networking and cross-border cooperation among its member organizations. This allows organizations to share their expertise, best practices, and resources, fostering collaboration and mutual support.
 2. Expertise and Knowledge Sharing: ERA member organizations have access to the collective expertise and knowledge of over 60 walking organizations from more than 30 European countries. They can learn from each other’s experiences and gain valuable insights into organizing and creating optimal conditions for walking activities.
 3. Representation at International Organizations: ERA represents the interests of its member associations in international organizations such as the European Union and the Council of Europe. Through this representation, member organizations have a voice in shaping policies and decisions that impact walking and hiking activities across Europe.
 4. Access to Funding and Grants: ERA develops and implements a financial strategy, which may include seeking funding opportunities and grants. Member organizations can benefit from these financial initiatives, supporting their activities, projects, and infrastructure development.
 5. Marketing and Communication Support: ERA develops and implements a marketing and communication strategy to contribute to its business model. Member organizations can benefit from this strategy by gaining exposure and visibility through ERA’s promotional efforts, which can help attract new members, participants, and sponsors.
 6. Events and Activities: ERA organizes various events and activities that member organizations can participate in. These include the yearly conference with workshops and the general assembly, webinars on various subjects, the European Walking Day, and the Eurorando (held every 5 years). Participation in these events provides networking opportunities and the chance to exchange ideas with peers.
 7. Leading Quality Trails Certification: ERA certifies the best hiking routes and trails as Leading Quality Trails – Best of Europe. Member organizations can work towards achieving this certification, which enhances the reputation and quality of their trails, attracting more walkers and tourists.
 8. E-paths Promotion: ERA owns and promotes the 12 E-paths, which are long-distance paths spanning a total length of 75,000 km across Europe. Member organizations can benefit from the promotion of these paths, as they attract hikers and contribute to the development of sustainable tourism in their respective regions.
 9. Walk Leader Program: ERA runs a Walk Leader program, which provides training and certification for individuals interested in leading walking groups. Member organizations can participate in this program to enhance their capacity to organize and conduct safe and enjoyable walking activities.
 10. Aqua Walking Program: ERA also runs an Aqua Walking program, which focuses on walking activities in aquatic environments. Member organizations can participate in this program to expand their offerings and cater to a broader range of interests and preferences among their members.

Overall, being a member of ERA provides walking organizations with opportunities for collaboration, knowledge sharing, representation, and support, ultimately benefiting their own activities, members, and the walking community as a whole.


Eagraíochtaí is féidir leis a bheith ina bhall den ERA.

catagóirí éagsúla na ballraíochta:

 • Baill iomlána
 • Baill chomhlachaithe
 • Baill chleamhnaithe
 • Baill tacaíochta
 • Baill agus uachtaráin oinigh

Sliocht de Bhunreacht an ERA:

 1. Féadfaidh comhaltaí iomlána a bheith ina n-eintitis dhlíthiúla a oibríonn ar bhonn deonach nó atá neamhbhrabúsach. Tá a suíomh ar chríoch na hEorpa geografaí agus feidhmíonn siad chun críocha an Bhunreachta.
  Tá ceart leanúnachais ag comhaltaí bunaithe.
 2. Féadfaidh comhaltaí comhlacha a bheith ina n-eintitis dhlíthiúla a bhfuil brabús eacnamaíoch acu agus a bhfuil a suíomh i gcríoch na hEorpa geografaí, agus a fhónann do chríocha an Bhunreachta. Níl cearta vótála ag na comhaltaí seo ach amháin chun táillí ballraíochta a chinneadh.
 3. Féadfaidh comhaltaí cleamhnaithe a bheith ina n-eintitis dhlíthiúla a ghlacann leis na haidhmeanna atá leagtha síos sa Bhunreacht agus atá bunaithe lasmuigh den Eoraip. Níl cearta vótála ag na comhaltaí seo ach amháin chun táillí ballraíochta a chinneadh.
 4. Féadfaidh gach duine dlítheanach agus duine nádúrtha atá ag iarraidh tacú le spriocanna an LET a bheith ina chomhaltaí tacaíochta. Níl aon chearta vótála ag na comhaltaí seo. Is é an Cruinniú Ginearálta a cheadaíonn an táille íosta ballraíochta.
 5. Féadfaidh daoine nádúrtha a bhfuil seirbhísí den scoth curtha ar fáil acu do chúiseanna imní an ERA a bheith ina gcomhaltaí oinigh.
 6. Is féidir le huachtaráin agus leas-uachtaráin an chumainn, a bhfuil seirbhísí den scoth tugtha acu don chumann, a bheith ina n-uachtaráin oinigh.
 7. Teastaíonn iarratas i scríbhinn ar bhallraíocht de réir bhrí ailt 1-3. Sula nglacfar le ball, ní mór éisteacht a thabhairt do bhallchumann nó clubanna na tíre céanna. Cinneann an Cruinniú Ginearálta ar an iarratas tar éis don Bhord é a scrúdú.
 8. Glactar le comhaltaí tacaíochta tar éis iarratas scríofa ón mBord.
 9. Toghtar comhaltaí agus uachtaráin oinigh ag an gCruinniú Ginearálta ar mholadh ón mbord. Is féidir le baill daoine oiriúnacha a mholadh don bhord.

Más mian leat a bheith i do bhall den ERA déan teagmháil le Rúnaíocht an ERA le do thoil. Féach an t-eolas teagmhála ag bun an láithreáin ghréasáin seo.