Comhdháil ar líne fánaíochta Pan Baltic

Déanfaidh an chomhdháil fánaíochta Pan-Bhailt ar líne an 9 Samhain, 2021, ceiliúradh ar rath na gCosán Baltach (baltictrails.eu) ag nascadh an Eastóin, an Laitvia agus an Liotuáin leis an líonra Eorpach de chosáin siúil mar chuid de na bealaí E9 (Fánaíocht Chósta Bhailt) agus E11 (Conair Foraoise Bhailt).

Tabharfaidh an chomhdháil geallsealbhóirí le chéile a roinneann a dtaithí i bpleanáil, cur i bhfeidhm, bainistíocht agus cothabháil cosán siúil trasteorann achair fhada. Cuirfidh na príomhóráidí taithí ó na Baltacha, ón tSualainn agus ón Iorua i láthair. Leanfaidh na cuir i láthair Plé painéil Bhailt aird a tharraingt ar dhúshláin agus réitigh i ngnéithe praiticiúla amhail glacadh agus tacaíocht áitiúil, tairbhí agus inbhuanaitheacht conairí siúil achair fhada.