Na tairbhí sláinte agus eacnamaíocha a bhaineann le hinfheistiú i mbonneagar áineasa

Cuireann infheistíocht i mbonneagar áineasa, cosúil le cosáin, páirceanna, agus spásanna glasa, buntáistí suntasacha ó dhearcadh sláinte agus eacnamaíoch araon. Mar eagraíocht atá tiomnaithe do shiúlóid agus fánaíocht a chur chun cinn ar fud na hEorpa, leagann Comhlachas Ramblers na hEorpa (ERA) béim ar a thábhachtaí atá infheistíochtaí den sórt sin, ag cur béime ar ár Ríomhchosáin agus ár gCosáin Cháilíochta a Cheannaireacht – Best of Europe mar shamplaí sármhaithe de bhonneagar áineasa rathúil.

Sochair Sláinte

1. Sláinte Fhisiciúil Feabhsaithe:
Spreagann rochtain ar chonairí agus ar spásanna glasa dea-chothabhála gníomhaíocht fhisiciúil, rud atá ríthábhachtach chun galair ainsealacha a chosc. Éascaítear gníomhaíochtaí ar nós siúl, rith agus rothaíocht ag ár líonra fairsing de E-chosáin, a théann trasna go leor tíortha, a chuireann eachtraí siúil trasteorann chun cinn. Laghdaíonn cleachtadh coirp rialta an baol galar croí, diaibéiteas agus murtall, rud a chuireann le daonra níos sláintiúla.

2. Meabhairshláinte:
Bíonn éifeachtaí móra ag caitheamh ama sa nádúr ar fholláine mheabhrach. Soláthraíonn spásanna glasa agus cosáin mar na Leading Quality Trails – Best of Europe timpeallachtaí suaimhneacha a chuidíonn le strus, imní agus dúlagar a laghdú. Feabhsaíonn éifeachtaí maolaithe an dúlra folláine mhothúchánach agus feabhsaítear an fheidhm chognaíoch, ag tairiscint leigheas nádúrtha ar bhrúnna an tsaoil nua-aimseartha.

3. Idirghníomhaíochtaí Sóisialta:
Cothaíonn limistéir áineasa poiblí idirghníomhaíochtaí sóisialta, neartaítear naisc phobail agus laghdaítear mothúcháin uaigneas agus aonraithe. Soláthraíonn cosáin agus páirceanna ionaid d’imeachtaí pobail, gníomhaíochtaí grúpa, agus teagmháil ócáideach, ag cur le comhtháthú sóisialta agus ag cruthú braistint muintearas.

Sochair Eacnamaíocha

1. Costais Chúram Sláinte Laghdaithe:
Trí shláinte fhisiciúil agus mheabhrach a chur chun cinn, is féidir laghduithe suntasacha ar chostais chúram sláinte a bheith mar thoradh ar infheistíochtaí i mbonneagar áineasa. Teastaíonn níos lú idirghabhálacha leighis ó phobail níos sláintiúla, rud a éascaíonn an t-ualach airgeadais ar chórais sláinte poiblí.

2. Luach Méadaithe Maoine:
Is féidir luach réadmhaoine a threisiú má ghaireacht atá sé do pháirceanna agus do chosáin atá á gcothabháil go maith. Baineann tithe agus gnólachtaí atá suite in aice le limistéir áineasa tharraingteacha mar na Príomh-Srianta Cáilíochta – Best of Europe leas as inmhianaitheacht mhéadaithe, aistrítear go luachanna maoine níos airde agus, dá réir sin, ioncam cánach maoine níos airde do bhardasacha.

3. Turasóireacht:
Meallann bonneagar áineasa ardchaighdeáin turasóirí, rud a chuireann borradh faoi gheilleagair áitiúla. Tarraingíonn cosáin cosúil leis na E-chonairí díograiseoirí siúlóide ó áiteanna ar fud an domhain, ag cothú gnólachtaí a bhaineann le turasóireacht ar nós óstáin, bialanna agus siopaí miondíola. Cruthaíonn an sní isteach cuairteoirí seo gníomhaíocht eacnamaíoch suntasach agus tacaíonn sé le fostaíocht áitiúil.

4. Táirgiúlacht:
Feabhsaíonn rochtain ar limistéir áineasa folláine fostaithe, rud a fhágann táirgiúlacht níos airde agus níos lú laethanta tinnis. Is féidir le cuideachtaí atá lonnaithe in aice le spásanna glasa leas a bhaint as lucht saothair níos sláintiúla agus níos spreagtha, a mbíonn tionchar dearfach acu ar a mbunús.

5. Cruthú Poist:
Cruthaíonn forbairt agus cothabháil an bhonneagair áineasa deiseanna fostaíochta in earnálacha éagsúla, lena n-áirítear tógáil, tírdhreachtú agus fáilteachas. Ní hamháin go dtacaíonn sé seo le geilleagair áitiúla ach soláthraíonn sé ionchais fostaíochta fadtéarmacha freisin.

Sochair Shochaíocha

1. Buntáistí Comhshaoil:
Cuireann spásanna glasa agus cosáin le hinbhuanaitheacht comhshaoil ​​trí cháilíocht an aeir a fheabhsú, trí theocht a rialú, agus trí thacú le bithéagsúlacht. Tá caomhnú agus feabhsú limistéar nádúrtha riachtanach chun timpeallachtaí uirbeacha níos sláintiúla agus níos inbhuanaithe a chruthú.

2. Cáilíocht Beatha Feabhsaithe:
Cuireann rochtain ar áiseanna áineasa go mór le cáilíocht na beatha. Is áiteanna níos tarraingtí iad pobail a bhfuil go leor spásanna glasa agus cosáin iontu le maireachtáil, le hoibriú iontu agus le teaghlaigh a thógáil. Féadann sé seo cónaitheoirí agus infheistíochtaí nua a mhealladh, rud a chothaíonn pobail bheoga, rathúla.

Conclúid

Is cinneadh straitéiseach é infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar áineasa as a dtagann an iliomad buntáistí. Ó shláinte an phobail a fheabhsú go dtí geilleagair áitiúla a threisiú agus cáilíocht na beatha a fheabhsú, tá na buntáistí soiléir. Tá Comhlachas Ramblers na hEorpa tiomanta do bhealaí cosúil leis na E-chonairí agus na Conairí Cáilíochta Ceannaireachta – An Fearr is Fearr a chur chun cinn agus a fhorbairt, ag cinntiú go leanann na hacmhainní ríthábhachtacha seo ag freastal ar phobail ar fud na hEorpa. Trí thosaíocht a thabhairt do bhonneagar áineasa, is féidir linn sochaithe níos sláintiúla, níos nasctha agus níos rathúla a thógáil do na glúine atá le teacht.

I measc na bpríomhphointí tá:

Sochair Sláinte: D’fhéadfadh laghdú 25% ar dhúlagar a bheith mar thoradh ar úsáid rialta conairí agus spásanna glasa agus méadú 50% ar an dóchúlacht go gcomhlíonfar na treoirlínte gníomhaíochta coirp.

Sochair Eacnamaíocha: Féadfaidh gach €1 a infheistítear i rianta suas le €3 a shábháil i gcostais leighis.

Luach Maoine: Is féidir méadú suas le 20% ar luach réadmhaoine a bheith cóngarach do pháirceanna agus do chosáin.