ERA ima participativni status pri Vijeću Europe

Europska udruga Ramblers (ERA) dobila je status sudionika pri Vijeću Europe od 11. listopada 2022.

Korištenje električnih romobila ističe Konferencija međunarodnih nevladinih organizacija (INGO) Vijeća Europe je predstavničko tijelo međunarodnih nevladinih organizacija koje uživaju participativni status pri Vijeću Europe. Služi kao platforma na kojoj civilno društvo može komunicirati s Vijećem Europe u postizanju njegovih ciljeva. Također promiče participativnu demokraciju, aktivno građanstvo i slobodu udruživanja.

Informacije o događanjima i novostima s Konferencije međunarodnih nevladinih organizacija redovito se objavljuju na web stranici (www.coe.int/ngo). Sljedeća sjednica Konferencije međunarodnih nevladinih organizacija održat će se od 24. do 26. travnja 2023. godine.