3rd ERA Trails and Paths Conference

Fotografija: John Pucknell

Ažurirano 13-03-2024

EUROPSKA ASOCIJACIJA RAMBLERA (ERA)
FÉDÉRATION FRANCAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE (FFRP)

u suradnji s
EUROPSKI PLANINARSKI SAVEZ (EUMA)

Datum:
7. – 10. studenog 2024. u Parizu, Francuska.

Mjesto:
Hôtel CIS Paris Ravel, 6 Av. Maurice Ravel, 75012 Pariz, Francuska

Ključne teme:
1. Održivost i održavanje staze
2. Otpornost na klimatske promjene i infrastruktura staza

Cilj:
Cilj konferencije je poticanje suradnje među europskim organizacijama za staze, naglašavajući prakse održivog upravljanja stazama, promicanje inkluzivnosti u korištenju i upravljanju stazama. Konferencija će pružiti izvrsnu priliku za trail organizacije da uspostave vrijedne veze, potičući potencijalne suradnje i partnerstva koja mogu poboljšati provedbu održivih praksi upravljanja stazama i inicijativa za uključivanje članstva. Razmjena najboljih praksi i uspješnih studija slučaja tijekom događaja može nadahnuti i motivirati trail organizacije da usvoje inovativne pristupe, što dovodi do razvoja učinkovitijih strategija za trail management i angažman članstva.

Rezultati:
Konferencija ima za cilj stvoriti sveobuhvatan okvir za održivo upravljanje stazama i angažman članstva, naglašavajući inkluzivnost i suradnju između europskih planinarskih organizacija. Izlazni dokument bit će predstavljen Europskoj komisiji i Vijeću Europe (Komisija konvencije o krajobrazu i EPA).

Program konferencije:
Četvrtak, 07.11. Dolazak sudionika
petak, 08.11. Radni dan (predavanja)
Subota, 09.11. Radni dan (predavanja, diskusija)
Organizirani posjet olimpijskom mjestu
Nedjelja, 10.11. Konačni rezultat 3. ERA konferencije
Zaključci konferencije
Polazak

Općenite bilješke:

  • Službeni jezik konferencije je engleski
  • Za dodatne informacije u vezi s prijavom radova zainteresirani autori mogu se obratiti na: secrerariat@era-ewv-ferp.com
  • Broj radova je ograničen
  • Vrijeme izlaganja autora bit će ograničeno
  • Broj sudionika (40 osoba) je ograničen
  • Zbornik radova sa zaključcima bit će dostupan u elektroničkom obliku
  • Kotizacija za konferenciju: 200 €/osoba. (uključujući sastanak, smještaj, obrok tijekom sastanka, program)

dobrodošli ste obratite se ERA uredu ako imate problema ili ideja za konferenciju.