O nama

Europsko udruženje rablera je krovna organizacija koja obuhvaća 65 šetačkih organizacija iz 35 europskih zemalja. Te organizacije imaju ukupno više od 3 milijuna pojedinačnih članova.