Koordinacija e-puta

Rad s E-stazama koordinira ERA Radna skupina za e-put.
Grupu osniva i odnosi se na Odbor ERA.

Radna skupina za E-put sastoji se od 5 članova s ​​posebnim interesom za E-putove: Steen Kobberø-Hansen (ERA Board, Danska), Juan (Španjolska), Rúben Jordao (Portugal), Helmut Schuster (Njemačka) i Ioan Bodnár (Rumunjska) ). Boris Mićić (predsjednik ERA-e, Srbija) i Jana iz tajništva ERA-e podržavaju radnu skupinu.

Svrha, ciljevi i zadaci grupe su sljedeći:

Svrha

Provedite Glavni plan e-staza.
Provesti i koordinirati aktivnosti E-staza, npr. regionalne šetnje i aktivnosti.
Koordinirati projekte E-staza, npr. Izmjene ili dopune E-staza.

Golovi

Prikupite podatke o E-stazama od naših organizacija članica u svakoj zemlji kako biste ih uspostavili o provjerene E-staze.

Aktivnosti
Aktivnosti e-puta obavljat će se regionalno i neovisno od strane organizacija članica.

Zadaci

Radna skupina procjenjuje i razmatra bivše i nadolazeće projekte te nadgleda aktivnosti.

Radna skupina poboljšava i kvalificira podatke E-puta na e-paths.org

Odgovornosti

Predsjednik Radne skupine za e-put: Steen Kobberø-Hansen .
Koordinacija podataka o E1, E2 i E6: Steen Kobberø-Hansen.
Koordinacija podataka o E3, E4 i E12: Juan Jesús Ibáñez
Koordinacija podataka o E5, E7 i E9: Ruben Jordao.
Koordinacija podataka o E8, E10 i E11: Helmut Schuster i Ioan Bodnár (E8 istok).

Dokumenti

Kontakt

Možete se obratiti radnoj grupi E-path na ovu adresu e-pošte:
 e-putovi(at)era-ewv-ferp.org (zamijeni (at) sa @ )