E1 u Njemačkoj

Ruta

E1 prelazi Njemačku od danske granice na samom sjeveru do švicarske granice na samom jugu. Prolazi pored velikih gradova poput Hamburga i Frankfurta, planina poput Taunusa i Schwarzwalda te mora i jezera poput Baltičkog mora i Bodenskog jezera. Među brojnim atrakcijama postoje

  • Svjetska baština: Haithabu, Lübeck, Hamburg, Limes
  • Rezervati prirode: Nacionalni park Schwarzwald
  • Kulturna mjesta: Povijesna gradska središta kao Flensburg, Lübeck, Hamburg, Hamelin, Frankfurt, Konstanz; Hermannsdenkmal u blizini Detmolda

Polazna točka

Danska granica kod Kupfermühlea

Krajnja točka

Švicarska granica u Konstanzu

Kojim gradovima i mjestima prolazi E-staza?

Flensburg, Schleswig, Eckernförde, Kiel, Lübeck, Hamburg, Celle, hamelin, detmold, Siegen, Frankfurt, Darmstadt, Heidelberg, Pforzheim, Singen, Konstanca

An alternativni zapadni put napušta glavnu rutu kod Schleswiga, prolazi Albersdorf i Itzehohe i spaja se s glavnom rutom u Hamburgu.

Dužina

Glavna ruta 1,879 km
Alternativa Zapad 259
Ukupno 2,138 km

Zemaljske staze E-staze

Naziv: Europäischer Fernwanderweg E1
Početak: Kupfermühle
Kraj: Müden
Oznaka: X (bijela)
Odgovorno za obilježavanje: Wanderverband Norddeutschland eV

Alternativni zapadni put, Schlei-Eider-Elbe-Wanderweg
Početak: Schwesig
Kraj: Hamburg
Oznaka: X (bijela)
Odgovorno za obilježavanje: Wanderverband Norddeutschland eV

Europäischer Fernwanderweg E1
Početak: Müden
Kraj: Hamelin
Oznaka: X E1 (bijela)
Odgovorno za obilježavanje: Hannoverscher Wander- und Gebirgsverein eV

Hansaweg
Početak: Hamelin
Kraj: Lemgo
Oznaka: X9 (bijela)
Odgovorno za označavanje: Teutoburger-Wald-Verband eV

Cheruskerweg
Početak: Lemgo
Kraj: Hermannsdenkmal
Oznaka: X3 (bijela)
Odgovorno za označavanje: Teutoburger-Wald-Verband eV

Hermannsweg
Početak: Hermannsdenkmal
Kraj: Lippische Velmerstot
Oznaka: H (bijela)
Odgovorno za označavanje: Teutoburger-Wald-Verband eV

Eggeweg
Početak: Lippische Velmerstot
Kraj: Marsberg
Oznaka: X1 (bijela)
Odgovorno za obilježavanje: Eggegebirgsverein eV

Kaiser-Otto-Weg
Početak: Marsberg
Kraj: Niedersfeld
Oznaka: X16 (bijela)
Odgovorno za obilježavanje: Sauerländischer Gebirgsverein eV

Rothaarweg
Početak: Niedersfeld
Kraj: Siegen
Oznaka: X2 (bijela)
Odgovorno za obilježavanje: Sauerländischer Gebirgsverein eV

Lenne-Sieg-Weg
Početak: Siegen
Kraj: Freusburg
Oznaka: X11 (bijela)
Odgovorno za obilježavanje: Sauerländischer Gebirgsverein eV

Europäischer Fernwanderweg E1
Početak: Freusburg
Kraj: Nassau
Oznaka: E1 (žuta na plavoj podlozi)
Odgovorno za obilježavanje: Westerwald-Verein eV

Europäischer Fernwanderweg E1
Početak: Nassau
Kraj: Frankfurt
Oznaka: X (bijela)
Odgovorno za obilježavanje: Taunusklub eV

Europäischer Fernwanderweg E1
Početak: Frankfurt
Kraj: Pforzheim
Oznaka: X (zelena)
Odgovorno za obilježavanje: Odenwaldklub eV

Westweg
Početak: Pforzheim
Kraj: Feldberg
Oznaka: crveni romb
Odgovorno za obilježavanje: Schwarzwaldverein eV

Querweg Freiburg-Bodensee
Početak: Feldberg
Kraj: Konstanz
Oznaka: bijelo-crveni romb
Odgovorno za obilježavanje: Schwarzwaldverein eV

Publikacije

Rother Wanderführer „Fernwanderweg E1 - Deutschland Nord: Von Flensburg bis Hameln“ i „Fernwanderweg E1 Deutschland Süd: Von Hameln bis Konstanz“ Martina Marktla i Astrid Christ

Karte

kompas ima nekoliko karata koje pokrivaju rutu

Prelazak ostalih E-staza

Zajednička staza sa E6 od Kupfermühlea do Güstera; zajednička staza sa E9 od Lübecka do Hamburga; križanje s E11 u Hamelinu; križanje s E3 u planini Taunus; križanje s E8 u Reichenbachu

Praktičan

Smještaji, supermarketi i željezničke ili autobusne stanice nalaze se u roku od jednog dana

zupčanik

Nije potrebna posebna oprema

linkovi

Pješačka Europa

Wanderverband Norddeutschland eV

Hannoverscher Wander- und Gebirgsverein eV

Teutoburger-Wald-Verband eV

Eggegebirgsverein eV

Sauerländischer Gebirgsverein eV

Westerwald-Verein eV

Taunusklub eV

Odenwaldklub eV

Schwarzwaldverein eV

Wanderbares Njemačka


Daniel Seekamp