E12 u Italiji

E12 je u tijeku, a oznake staza još nisu dovršene.

Pročitajte više ovdje na web stranici FIE-a. (za prijevod koristite Google Crome)

Sicilija

Određeni dijelovi za označavanje stvoreni su posebno na području koje se odnosi na Etnu, od "Rocche di Argimusco" do utočišta "Piano dei Grilli".

Za dionicu od "Piano dei Grilli" do "Capo Passero", najjužnije točke E12, provedena je studija izvodljivosti na ruti, ali nažalost još uvijek nema oznaka.
Općenito ne postoje službeni radovi za čitav odjeljak jer radove izvode volonteri i što u to vrijeme ne postoje ekonomski resursi za potporu radovima koji se moraju izvesti da bi se dovršio posao potreban da bi se E12 na Siciliji doista "prohodan".
Za više informacija o odsjeku za utočište "Rocche di Argimusco" - "Piano dei Grilli", kontaktirajte:

za odjeljak „Rocche di Argimusco“, udruga „Sicilija zeleni sport“ na adresu e-pošte infosegreteriasgs@gmail.com

za odjeljak “Rifugio Piano dei Grilli”, Udruga “Etna i okolica” na adresu e-pošte info@etnaedintorni.it