E4

E4 je 12.090 km i prolazi Španija, Francuske, Švicarska, Njemačke, Austrija, Mađarska, Srbija, Bugarska, Grčka i Cipar.


E-staze provjerene i preporučene od strane ERA:

Kreta od plaže Lykos do plaže Marmara: prva dionica (oštri uspon) je vrlo slabo označena i slabo osigurana; staza dugo nije bila provjerena i renovirana!