E9

'Staza Atlantika i Baltičkog mora'

E9 je atlantska i baltička e-staza. E9 je 5.500 km i prolazi Portugal, Španija, Francuske, Velika Britanija, Belgija, Nizozemska, Njemačke, Poljska. Letonija i Estonija.  


Podaci na stranicama zemalja su podaci koje su verificirali ERA i organizacije članice.