E9 u 2023

Ažurirano: 7

ERA promiče i slavi Verified E-staze E9 2023.

To je E9 u ovim zemljama: Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Njemačka, Nizozemska, Velika Britanija, Francuske, Portugal i Španija.

Nadalje, organiziramo događanja i šetnje duž E9 u navedenim zemljama.

Planirani događaji:

24-27 kolovoza
Estonian Ramble Fest
23. rujnaDogađaji 23. rujna na Europski dan hodanja. Pogledajte i koristite hashtag #Europskidanhodanja (Facebook)
1st listopadaPoljska u vezi s 54. konferencija ERA
studeni Konferencija u Latviji
??Obalna staza, UK

Koristite hashtagove #epaths #e9in2023 na društvenim mrežama, kada objavite svoje planiranje ili sudjelovanje u događajima E9 IN 2023.

U nastavku pogledajte događaje i novosti o E9 u 2023.: