O nama

Europsko udruženje rablera je krovna organizacija koja se sastoji od 66 pješačkih organizacija (60 punopravnih članova i 6 pridruženih članova) iz 35 europskih zemalja. Ove organizacije imaju ukupno više od 3 milijuna pojedinačnih članova.