Budite aktivni na E-stazama

#Beactive logo 2020

Europski tjedan sporta održava se svake godine od 23. do 30. rujna.

ERA vas potiče da hodate E-stazama u razdoblju od 23. do 30. rujna pod motom: #aktivan na # stazama.

Hodajte sami ili organizirajte grupne šetnje i / ili događaje na E-stazi u svojoj zemlji.

Podijelite svoje slike ili videozapise iz šetnji, događaja ili aktivnosti u tom razdoblju na društvenim mrežama koristeći dvije hashtagove iz krilatice.