Postanite član

Brojne su prednosti članstva u ERA-i. Pronađite ih u nastavku:

Prednosti

 1. Umrežavanje i prekogranična suradnja: ERA olakšava umrežavanje i prekograničnu suradnju među svojim organizacijama članicama. To omogućuje organizacijama da podijele svoje stručno znanje, najbolje prakse i resurse, potičući suradnju i uzajamnu podršku.
 2. Stručnost i dijeljenje znanja: Organizacije članice ERA-e imaju pristup zajedničkoj stručnosti i znanju više od 60 hodajućih organizacija iz više od 30 europskih zemalja. Mogu učiti jedni od drugih i steći dragocjene uvide u organiziranje i stvaranje optimalnih uvjeta za pješačke aktivnosti.
 3. Zastupstvo u međunarodnim organizacijama: ERA zastupa interese svojih udruga članica u međunarodnim organizacijama kao što su Europska unija i Vijeće Europe. Kroz ovo predstavljanje, organizacije članice imaju glas u oblikovanju politika i odluka koje utječu na aktivnosti pješačenja i planinarenja diljem Europe.
 4. Pristup financiranju i bespovratnim sredstvima: ERA razvija i provodi financijsku strategiju, koja može uključivati ​​traženje mogućnosti financiranja i bespovratnih sredstava. Organizacije članice mogu imati koristi od ovih financijskih inicijativa, podržavajući njihove aktivnosti, projekte i razvoj infrastrukture.
 5. Marketing i komunikacijska podrška: ERA razvija i provodi marketinšku i komunikacijsku strategiju kako bi pridonijela svom poslovnom modelu. Organizacije članice mogu imati koristi od ove strategije stjecanjem izloženosti i vidljivosti kroz ERA-ine promotivne napore, što može pomoći u privlačenju novih članova, sudionika i sponzora.
 6. Događaji i aktivnosti: ERA organizira razne događaje i aktivnosti u kojima organizacije članice mogu sudjelovati. To uključuje godišnju konferenciju s radionicama i opću skupštinu, webinare o raznim temama, Europski dan hodanja i Eurorando (održava se svakih 5 godina). Sudjelovanje u tim događajima pruža prilike za umrežavanje i priliku za razmjenu ideja s kolegama.
 7. Certifikacija vodećih staza kvalitete: ERA certificira najbolje planinarske rute i staze kao staze vodeće kvalitete – najbolje u Europi. Organizacije članice mogu raditi na postizanju ove certifikacije, što povećava ugled i kvalitetu njihovih staza, privlačeći više šetača i turista.
 8. Promocija e-staza: ERA posjeduje i promiče 12 E-staza, koje su duge staze ukupne duljine od 75,000 km diljem Europe. Organizacije članice mogu imati koristi od promicanja ovih staza jer privlače planinare i doprinose razvoju održivog turizma u svojim regijama.
 9. Program voditelja šetnje: ERA vodi program Walk Leader, koji pruža obuku i certificiranje za pojedince zainteresirane za vođenje pješačkih grupa. Organizacije članice mogu sudjelovati u ovom programu kako bi unaprijedile svoje kapacitete za organiziranje i provođenje sigurnih i ugodnih pješačkih aktivnosti.
 10. Program Aqua Walking: ERA također vodi program Aqua Walking, koji se fokusira na aktivnosti hodanja u vodenom okruženju. Organizacije članice mogu sudjelovati u ovom programu kako bi proširile svoju ponudu i zadovoljile širi raspon interesa i preferencija svojih članova.

Općenito, članstvo u ERA-i pruža pješačkim organizacijama prilike za suradnju, razmjenu znanja, predstavljanje i podršku, što u konačnici koristi njihovim vlastitim aktivnostima, članovima i pješačkoj zajednici u cjelini.

Uz gore navedene prednosti, ERA služi kao forum za stvaranje odnosa i odnosa među svojim organizacijama članicama. Ovaj aspekt igra ključnu ulogu u poticanju osjećaja zajedništva i suradnje unutar zajednice koja hoda. Evo nekoliko načina na koje ERA olakšava i ističe ovaj aspekt:

 1. Mogućnosti umrežavanja: ERA pruža brojne mogućnosti umrežavanja za organizacije članice. Godišnje konferencije, radionice i webinari koje organizira ERA okupljaju predstavnike organizacija članica, omogućujući im povezivanje, razmjenu iskustava i izgradnju odnosa. Ovi događaji stvaraju platformu za umrežavanje i uspostavljanje plodne suradnje između organizacija iz različitih europskih zemalja.
 2. Suradnja i dijeljenje znanja: Kroz ERA, organizacije članice imaju priliku surađivati ​​i dijeliti svoje znanje i stručnost. Sudjelujući u događajima i aktivnostima ERA-e, organizacije mogu učiti jedna od druge, razmjenjivati ​​ideje i istraživati ​​mogućnosti za zajedničke inicijative. Ova suradnja jača odnose između organizacija članica i potiče poticajno i suradničko okruženje.
 3. Međunarodna razmjena: ERA obuhvaća organizacije koje hodaju iz preko 30 europskih zemalja. Ova raznolikost pruža izvrsnu priliku organizacijama članicama da se uključe u međunarodne razmjene. Kroz interakciju s organizacijama iz različitih zemalja, članovi mogu steći uvid u različite kulture hodanja, prakse i pristupe. Ovo izlaganje pomaže proširiti njihove perspektive i obogatiti vlastite organizacijske aktivnosti.
 4. Osjećaj zajedništva: Biti dio ERA-e stvara osjećaj pripadnosti i zajednice među organizacijama članicama. Oni su dio većeg kolektiva posvećenog promicanju hodanja, zaštiti prirode i poticanju međusobnog razumijevanja. Ova zajednička svrha i povezanost doprinose snažnoj vezi i osjećaju solidarnosti među članovima.
 5. Zastupanje i zastupanje: ERA zastupa interese svojih organizacija članica u međunarodnim organizacijama kao što su Europska unija i Vijeće Europe. Ovo kolektivno predstavljanje daje organizacijama članicama jedinstven glas i platformu za zastupanje njihovih briga i prioriteta na široj razini. Jača odnose između organizacija članica radeći zajedno prema zajedničkim ciljevima i zajedničkim interesima.
 6. Izgradnja odnosa izvan granica: ERA-ina misija naglašava prekograničnu suradnju i poštivanje vrijednosti i stručnosti organizacija članica. Aktivnim promicanjem prekograničnih inicijativa i poticanjem suradnje, ERA pomaže u izgradnji odnosa koji nadilaze nacionalne granice. Ovaj aspekt potiče organizacije članice da stvaraju veze s organizacijama iz različitih zemalja i rade zajedno na međunarodnim projektima, jačajući svoje veze i promičući međukulturalno razumijevanje.

Ukratko, uloga ERA-e kao foruma za stvaranje odnosa i odnosa među organizacijama članicama ključni je aspekt prednosti koje nudi. Pružanjem mogućnosti umrežavanja, olakšavanjem suradnje i dijeljenja znanja, poticanjem osjećaja zajedništva i poticanjem međunarodne razmjene, ERA unapređuje veze između organizacija članica i promiče podržavajuću i međusobno povezanu pješačku zajednicu diljem Europe.


organizacije mogu postati članovi ERA-e.

Postoje različite kategorije članstva:

 • Puni članovi
 • Pridruženi članovi
 • Pridruženi članovi
 • Podupirući članovi
 • Počasni članovi i predsjednici

Izvadak Ustava ERA:

 1. Puni članovi mogu biti pravne osobe koje rade na dobrovoljnoj osnovi ili su neprofitne. Imaju sjedište na teritoriju geografske Europe i služe u svrhu Ustava. Članovi osnivači imaju pravo nastavka.
 2. Pridruženi članovi mogu biti pravne osobe s gospodarskom dobiti koje imaju sjedište na teritoriju geografske Europe, a služe u svrhu Ustava. Ovi članovi imaju pravo glasa samo u određivanju članarine.
 3. Pridruženi članovi mogu biti pravne osobe koje prihvaćaju ciljeve postavljene u Ustavu i imaju sjedište izvan Europe. Ovi članovi imaju pravo glasa samo u određivanju članarine.
 4. To mogu postati sve pravne i fizičke osobe koje žele podržati ciljeve ERA-e podupirući članovi. Ovi članovi nemaju pravo glasa. Minimalnu članarinu odobrava Glavna skupština.
 5. Fizičke osobe koje su pružile izvanredne usluge ERA-i mogu postati počasni članovi.
 6. Predsjednici i dopredsjednici udruge mogu postati oni koji su svojim zaslugama u radu udruge počasni predsjednici.
 7. Za članstvo u smislu stavaka 1-3 potrebna je pismena prijava. Prije primanja člana potrebno je saslušati članski klub ili klubove iste zemlje. Glavna skupština odlučuje o zahtjevu nakon pregleda od strane Upravnog odbora.
 8. Podupirući članovi primaju se nakon pisane prijave Upravnog odbora.
 9. Počasne članove i predsjednike bira Glavna skupština na prijedlog Upravnog odbora. Članovi mogu odboru predložiti odgovarajuće osobe.

Ako želite postati član ERA-e, obratite se Tajništvu ERA-e. Pogledajte podatke za kontakt na dnu ove web stranice.