Postanite član

Prednosti

 1. Umrežavanje i prekogranična suradnja: ERA olakšava umrežavanje i prekograničnu suradnju među svojim organizacijama članicama. To omogućuje organizacijama da podijele svoje stručno znanje, najbolje prakse i resurse, potičući suradnju i uzajamnu podršku.
 2. Razmjena stručnosti i znanja: Organizacije članice ERA-e imaju pristup zajedničkoj stručnosti i znanju više od 60 pokretnih organizacija iz više od 30 europskih zemalja. Mogu učiti jedni od drugih i steći dragocjene uvide u organiziranje i stvaranje optimalnih uvjeta za pješačke aktivnosti.
 3. Zastupanje u međunarodnim organizacijama: ERA zastupa interese svojih udruga članica u međunarodnim organizacijama kao što su Europska unija i Vijeće Europe. Kroz ovo predstavljanje, organizacije članice imaju glas u oblikovanju politika i odluka koje utječu na aktivnosti pješačenja i planinarenja diljem Europe.
 4. Pristup financiranju i potporama: ERA razvija i provodi financijsku strategiju, koja može uključivati ​​traženje mogućnosti financiranja i potpora. Organizacije članice mogu imati koristi od ovih financijskih inicijativa, podržavajući njihove aktivnosti, projekte i razvoj infrastrukture.
 5. Marketinška i komunikacijska podrška: ERA razvija i implementira marketinšku i komunikacijsku strategiju kako bi doprinijela svom poslovnom modelu. Organizacije članice mogu imati koristi od ove strategije stjecanjem izloženosti i vidljivosti kroz ERA-ine promotivne napore, što može pomoći u privlačenju novih članova, sudionika i sponzora.
 6. Događaji i aktivnosti: ERA organizira različite događaje i aktivnosti u kojima organizacije članice mogu sudjelovati. To uključuje godišnju konferenciju s radionicama i opću skupštinu, webinare o raznim temama, Europski dan hodanja i Eurorando (koji se održava svakih 5 godina). Sudjelovanje u tim događajima pruža prilike za umrežavanje i priliku za razmjenu ideja s kolegama.
 7. Certifikacija staza vodeće kvalitete: ERA certificira najbolje pješačke rute i staze kao staze vodeće kvalitete – najbolje u Europi. Organizacije članice mogu raditi na postizanju ove certifikacije, što povećava ugled i kvalitetu njihovih staza, privlačeći više šetača i turista.
 8. Promocija E-staza: ERA posjeduje i promovira 12 E-staza, koje su duge staze ukupne duljine od 75,000 km diljem Europe. Organizacije članice mogu imati koristi od promicanja ovih staza jer privlače planinare i doprinose razvoju održivog turizma u svojim regijama.
 9. Walk Leader Program: ERA vodi Walk Leader program, koji pruža obuku i certificiranje za pojedince zainteresirane za vođenje pješačkih grupa. Organizacije članice mogu sudjelovati u ovom programu kako bi unaprijedile svoje kapacitete za organiziranje i provođenje sigurnih i ugodnih pješačkih aktivnosti.
 10. Program Aqua Walking: ERA također provodi program Aqua Walking, koji se fokusira na aktivnosti hodanja u vodenom okruženju. Organizacije članice mogu sudjelovati u ovom programu kako bi proširile svoju ponudu i zadovoljile širi raspon interesa i preferencija svojih članova.

Općenito, članstvo u ERA-i pruža pješačkim organizacijama prilike za suradnju, razmjenu znanja, predstavljanje i podršku, što u konačnici koristi njihovim vlastitim aktivnostima, članovima i pješačkoj zajednici u cjelini.

In addition to the benefits mentioned above, ERA serves as a forum for creating relations and relationships among its member organizations. This aspect plays a vital role in fostering a sense of community and collaboration within the walking community. Here are some ways in which ERA facilitates and highlights this aspect:

 1. Networking Opportunities: ERA provides numerous networking opportunities for member organizations. The yearly conference, workshops, and webinars organized by ERA bring together representatives from member organizations, allowing them to connect, share experiences, and build relationships. These events create a platform for networking and establishing fruitful collaborations among organizations from different European countries.
 2. Collaboration and Knowledge Sharing: Through ERA, member organizations have the chance to collaborate and share their knowledge and expertise. By participating in ERA’s events and activities, organizations can learn from one another, exchange ideas, and explore possibilities for joint initiatives. This collaboration strengthens the relationships between member organizations and encourages a supportive and cooperative environment.
 3. International Exchange: ERA comprises walking organizations from over 30 European countries. This diversity provides an excellent opportunity for member organizations to engage in international exchanges. By interacting with organizations from different countries, members can gain insights into different walking cultures, practices, and approaches. This exposure helps broaden their perspectives and enrich their own organizational activities.
 4. Sense of Community: Being part of ERA creates a sense of belonging and community among member organizations. They are part of a larger collective dedicated to promoting walking, protecting nature, and fostering mutual understanding. This shared purpose and connection contribute to a strong bond and a sense of solidarity among members.
 5. Advocacy and Representation: ERA represents the interests of its member organizations in international organizations such as the European Union and the Council of Europe. This collective representation gives member organizations a unified voice and a platform to advocate for their concerns and priorities at a broader level. It reinforces the relationships between member organizations by working together towards common goals and shared interests.
 6. Relationship Building Beyond Borders: ERA’s mission emphasizes cross-border cooperation and respecting the values and expertise of member organizations. By actively promoting cross-border initiatives and fostering collaboration, ERA helps build relationships that transcend national boundaries. This aspect encourages member organizations to forge connections with organizations from different countries and work together on international projects, strengthening their ties and promoting intercultural understanding.

In summary, ERA’s role as a forum for creating relations and relationships among its member organizations is a crucial aspect of the benefits it offers. By providing networking opportunities, facilitating collaboration and knowledge sharing, fostering a sense of community, and encouraging international exchange, ERA enhances the bonds between member organizations and promotes a supportive and interconnected walking community across Europe.


organizacije može postati član ERA-e.

Postoje različite kategorije članstva:

 • Puni članovi
 • Pridruženi članovi
 • Pridruženi članovi
 • Podupirući članovi
 • Počasni članovi i predsjednici

Izvadak Ustava ERA:

 1. Redoviti članovi mogu biti pravne osobe koje rade na dobrovoljnoj osnovi ili su neprofitne. Imaju sjedište na teritoriju geografske Europe i služe u svrhu Ustava.
  Članovi osnivači imaju pravo nastavka.
 2. Pridruženi članovi mogu biti pravne osobe s gospodarskom dobiti koje imaju sjedište na teritoriju geografske Europe, a služe u svrhu Ustava. Ovi članovi imaju pravo glasa samo u određivanju članarine.
 3. Pridruženi članovi mogu biti pravne osobe koje prihvaćaju ciljeve utvrđene Ustavom i imaju sjedište izvan Europe. Ovi članovi imaju pravo glasa samo u određivanju članarine.
 4. Podupirući članovi mogu postati sve pravne i fizičke osobe koje žele podržati ciljeve ERA-e. Ovi članovi nemaju pravo glasa. Minimalnu članarinu odobrava Glavna skupština.
 5. Fizičke osobe koje su pružile izvanredne usluge ERA-i mogu postati počasni članovi.
 6. Predsjednici i dopredsjednici udruge koji su svojim zaslugama u radu udruge mogli postati počasnim predsjednicima.
 7. Za članstvo u smislu stavaka 1-3 potrebna je pismena prijava. Prije primanja člana potrebno je saslušati članski klub ili klubove iste zemlje. Glavna skupština odlučuje o zahtjevu nakon pregleda od strane Upravnog odbora.
 8. Podupirući članovi primaju se nakon pisane prijave Upravnog odbora.
 9. Počasne članove i predsjednike bira Glavna skupština na prijedlog Upravnog odbora. Članovi mogu odboru predložiti odgovarajuće osobe.

Ako želite postati član ERA-e, obratite se Tajništvu ERA-e. Pogledajte podatke za kontakt na dnu ove web stranice.