ERA konferencija – dokumenti sa sastanka

Dokumenti sastanka za 53. Opću skupštinu ERA-e, koja će se održati 1. listopada 2022., dostupni su na ERA stranica.
Molimo sve organizacije kao i registrirane delegate da preuzmu dokumentaciju i stave je na raspolaganje za Generalnu skupštinu u Helsingoeru.
Dokumenti sastanka (Svi dokumenti) uključuju pregled sesija znanja, program Europskih zimskih dana pješačenja 2023. i popis udruženja omladinskih hostela u Europi.