Eurorando 2021-22

Eurorando 2021-22 višestruki je događaj u kojem vas potičemo da organizirate šetnje u svojoj zemlji pod motom PRIJATELJSTVO.