European Ramblers' Association (ERA) osnovana je u Njemačkoj 1969. godine. Danas ovu krovnu organizaciju čini više od 60 pješačkih organizacija iz više od 30 europskih zemalja. Ove organizacije imaju ukupno 3 milijuna pojedinačnih članova.
Većina organizacija članica ima dugogodišnje iskustvo u organiziranju i stvaranju uvjeta za olakšavanje hodanja (označavanje puta, izgradnja koliba i sl.) te u organiziranju aktivnosti za članove. Neki od njih postoje više od stotinu godina (najstariji više od 150 godina).


Odbor

Radne skupine

Revizor

članovi

Dokumenti za preuzimanje

Temelj


Statistika


arhiva