ERA revizor

Provjerava račune, pismeno izvještava Glavnu skupštinu i podnosi zahtjev Glavnoj skupštini za razrješenje blagajnika i Uprave.