Zakoni

ERA je, kada je to bilo potrebno, dala deklaracije, politike i načela o različitim temama.

Dokument o zajedničkom stajalištu EUMA-e i ERA-e o šumskoj strategiji EU-a (2022)

Otvorite prirodni okoliš Europe
Pristup prirodi – rješenje (2016)

Kako označiti pješačke staze:
Opća načela za označavanje puta (2015)

Zašto je važno imati obrazovane voditelje hodanja:  
Marcoussisova deklaracija (2005)

Zašto je važno imati oznake puta:
Bechyně deklaracija (2004)

Kako se ponašati u prirodi: 
Europski kodeks dobrog hodanja (2002)

Povijesni dokumenti:

Što ERA misli o javnom pristupu prirodi: 
Ojačajte prava javnog pristupa za šetače u Europi! (1999)