Pravila

ERA je, kada je to bilo potrebno, dala deklaracije, politike i načela o različitim temama.

Zajedničko stajalište EUMA-e i ERA-e o šumskoj strategiji EU-a (2022).

Otvorite europsko prirodno okruženje:
Pristup prirodi – rezolucija (2016.)

Kako označiti pješačke staze:
Opća načela za označavanje puta (2015.)

Zašto je važno imati obrazovane voditelje hodanja:  
Marcoussisova deklaracija (2005.)

Kako se ponašati u prirodi: 
Europski kodeks dobrog hodanja (2002.)

Povijesni dokumenti:

Što ERA misli o javnom pristupu prirodi: 
Ojačati prava javnog pristupa za šetače u Europi! (1999.)