Certifikat E-puta

Europske duge staze ići između europskih zemalja – od Nordkapa do Krete i od Atlantika do Karpata i Crnog mora. Postoji 12 E-staza, koje nose naziv od E1 do E12.

ERA nastoji potaknuti šetače da koriste E-staze za jačanje međusobnog razumijevanja među ljudima. ERA želi potaknuti kulturnu razmjenu, razviti razumijevanje različitih sredina, povećati znanje o selu i ljudima koji tamo žive.

ERA nagrađuje šetače koji su koristili E-staze na izvanredan način. ERA ima dva posebna certifikata:

Certifikat e-puta 1

Kriteriji: 

· Isti E-put u 3 različite zemlje   
· U svakoj od 3 zemlje 50 km hoda po stazi  
· Mora se završiti u maksimalno 3 uzastopne godine

Certifikat e-puta 2

Kriteriji:  

· Najmanje 6 različitih E-staza  
· Na svakoj E-stazi minimalno 20 km hoda   
· Mora se završiti u maksimalno 3 uzastopne godine

Šetač mora predočiti dokumentaciju svojoj organizaciji članici (članici ERA-e). Nakon provjere, organizacija podnosi zahtjev ERA-i za certifikat. Potpisana potvrda se šalje natrag ERA organizaciji. Time organizacija članica ERA-e ima mogućnost dodijeliti certifikat na posebnom događaju ili sastanku i motivirati druge ljude da hodaju E-stazama.

ERA svim šetačima želi puno uspješnih kilometara u Europi.