Inicijativa Zelene staze je sama po sebi održiva.

Vidi kako:

Kako bismo smanjili fizičke sastanke i smanjili putovanja za održivu i ekološki prihvatljivu inicijativu "Zelene staze" s Europskom udrugom Ramblers, koristit ćemo sljedeće pristupe u maksimalnoj mjeri.

Virtualni sastanci:

 • Koristite alate za videokonferencije za virtualne sastanke, smanjujući potrebu za osobnim okupljanjima.
 • Zakažite redovite internetske konferencije za održavanje komunikacije i suradnje.

Suradnja u oblaku:

 • Implementirajte upravljanje projektima i alate za suradnju temeljene na oblaku kako biste pojednostavili komunikaciju i dijeljenje dokumenata.
 • To smanjuje potrebu za fizičkom papirologijom i povećava učinkovitost.

Online treninzi i radionice:

 • Provodite treninge i radionice online kako biste došli do sudionika s različitih lokacija.
 • Koristite webinare i internetske platforme za obrazovni doseg šire publike.

Digitalna komunikacija:

 • Naglasite digitalne komunikacijske kanale, kao što su e-pošta i aplikacije za slanje poruka, kako biste smanjili oslanjanje na tiskane materijale i poštanske usluge.
 • Razvijte informativnu i interaktivnu web stranicu projekta za dijeljenje ažuriranja i resursa.

Rad na daljinu:

 • Potaknite članove tima da rade na daljinu kada je to izvedivo, smanjujući utjecaj na okoliš svakodnevnog putovanja na posao.
 • Iskoristite virtualne alate za suradnju kako biste održali besprijekornu komunikaciju među udaljenim članovima tima.

Decentralizirani događaji:

 • Umjesto velikih, centraliziranih događanja, razmislite o organiziranju manjih, regionalnih događanja ili radionica.
 • Ovaj pristup smanjuje potrebu za opsežnim putovanjima i omogućuje lokaliziraniji angažman.

Suradničke online platforme:

 • Koristite online platforme za kolaborativni razvoj projekta, omogućujući članovima tima da doprinose i dijele ideje bez fizičke prisutnosti.
 • Potaknite osjećaj zajedništva i suradnje putem virtualnih foruma i grupa za raspravu.

Digitalne kampanje za širenje javnosti:

 • Provedite digitalne marketinške i informativne kampanje kako biste uključili sudionike diljem Europe bez potrebe za dugim putovanjima.
 • Koristite društvene medije i internetske platforme za promicanje projekta “Zelene staze”.

Ekološki prihvatljivi događaji:

 • Ako su fizički događaji potrebni, odaberite mjesta s ekološkim certifikatima i praksama.
 • Nadoknaditi emisije ugljika povezane s događajima kroz održive inicijative.

Redovita izvješća o napretku na mreži:

 • Osigurajte redovita ažuriranja i izvješća o napretku putem mrežnih kanala umjesto da se oslanjate na osobne prezentacije.
 • Virtualno podijelite postignuća, izazove i buduće ciljeve s dionicima.

Usvajanjem ovih praksi možemo značajno smanjiti utjecaj inicijative na okoliš uz održavanje učinkovite komunikacije i suradnje u Europskoj udruzi Ramblers i njezinim partnerima i dionicima.