Erasmus+ projekt

Unapređenje dobrog upravljanja penjanjem i alpinizmom u Europi

The presidium established an agreement with its partner the European Union of Mountainnering Associations (EUMA) and became a partner in the ERASMUS+ project “Improvement of good governance of climbing and mountaineering in Europe”, together with the Czech Mountaineering Association (Český horolezecký svaz), Deutscher  Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Planinska Zveza Slovenije (ERA member), Macedonian Mountain Sport Federation (ERA member) and the Charles University of Prague. The main project objective was to set up and implement principles of good governance in hiking, mountaineering and climbing sports at the European level. There were 3 key issues (mountain huts, mountain trails and rock climbing areas) identified as a fundamental framework for climbing and mountaineering infrastructure in Europe. The project had three consequent phases: initial, strategy and implementation phase.
The project lasted for 3 years and ERA was represented by its experts in each key issue.

The project has created mechanisms for implementing good governance principles not only within the EUMA itself, but also through the transfer of good governance principles to its members. Within the main goal, the project focused mainly on following good governance principles, which will be implemented:

 • jasno definiranje ciljeva i strateškog plana za EUMA
 • definiranje dionika, njihove uloge i načina njihovog uključivanja
 • uspostavljanje struktura komunikacije, donošenja odluka i provedbe strateškog plana EUMA-e
 • uspostavljanje europskih etičkih kodeksa, preporuka, primjera dobre prakse i standarda za odabrana pitanja

Implementation of selected good governance principles was reached through following partial objectives:

 • analizirati stanje tehnike za 3 unaprijed definirana pitanja s refleksijom na odabrana načela dobrog upravljanja (dionik, komunikacija itd.)
 • na temelju analize definirati strateški koncept, strukturu i mehanizme kako bi EUMA trebala raditi u suradnji sa svojim članicama
 • provoditi početne i multiplikacijske aktivnosti koje započinju strateški koncept EUMA

Tijekom proljeća 2022. organizirani su Multiplier Sport Events na kojima se raspravljalo o glavnim temama sa stručnjacima iz cijele Europe.

MSE staze: 1.-3. travnja 2022., Bechyně, Češka Republika
29 sudionika iz 13 zemalja raspravljalo je:

 • Definicija staze
 • Opće smjernice za označavanje puta
 • Obilježavanje puta u Europi (brošura)
 • Via Ferratas i osigurane staze
 • Buduća europska strategija staza
 • Upravljanje stazom
 • Pravni status staza
 • Baza podataka o stazama
 • Praktični izlet: Staza vodeće kvalitete-Najbolje u Europi i Via ferrata


MSE Rock Areas: 8. – 10. travnja 2022., Osp, Slovenija
31 sudionik iz 10 zemalja

 • Etički kodeks
 • „Čini“ i „Nemoj“ na vijcima
 • Pronađen europski vijak
 • Upravljanje penjalištem
 • Buduća europska strategija penjanja po stijenama
 • Problemi područja za penjanje
 • Ponovno spajanje
 • Standardi tečaja
 • Budući format


MSE Huts: 1. – 2. svibnja 2022., Skopje, S. Makedonija (zajedno s GA EUMA-e)
26 sudionika sastalo se kako bi razgovarali o glavnim ciljevima kao što su:

 • predstaviti rezultate WG huts/Erasmus+
 • pokazati mogućnosti rješavanja ekoloških problema na kolibama
 • umrežiti udruge po pitanjima s kolibama
 • zamisliti veliko pravilo koje kolibe imaju u turističkim i zaštitnim pitanjima

The whole project ends by 31 December 2022. The steps to finish the project were conducted 2nd December 2022 in Munich:

 • integrirati povratne informacije od MSE-a
 • odrediti mjere za strategiju
 • da dovršimo definicije
 • za izgradnju nove baze podataka
 • objaviti rezultate

Radna skupina: STAZE

One of the important outputs of this project under the working group “trails” was the waymarking brochure called “Waymarking in Europe”, a reference book on how the waymarking is done in Europe. The brochure includes a description of 44 waymarking systems in 34 European countries and in addition, an overview table with signs across Europe. The book was created for the walkers, who decides to walk in the unknown country and understand the signs and signposts they should lead them safely to the destination.

Za ažuriranja i poboljšanja pls. kontakt: secretariat@era-ewv-ferp.com


Presentations at the final ERASMUS+ project meeting 2nd December 2023 in Munich:


The boards of EUMA and ERA will meet in the beginning of 2023 to discuss the way-ahead on the implementation.