Rad s arhivom ERA koordinira Arhivska radna skupina.
Grupu osniva i odnosi se na Upravni odbor ERA-e.

Arhivska radna skupina sastoji se od 2 člana: Rolf Ebert (arhivist, DWV), Jana Harnochová (podrška istraživanju, ured ERA).

Svrha
Prikupiti svu moguću dokumentaciju o povijesti ERA-e u praškom ERA uredu.
Za odabir i registraciju dokumentacije.
Za traženje daljnje dokumentacije iz privatnih izvora.
Pripremiti kompletnu dokumentaciju za određene ERA sfere.

Aktivnosti
Zbirka povijesnih dokumenata, uključujući Osnivačku dokumentaciju iz bivšeg arhiva ERA u Kasselu, Stuttgart (Njemačka) i neke privatne izvore – u obradi.
Veliki sažetak komisije ERA Path tijekom godina 1969. – 2013.
Sjajan sažetak ERA Walking komisije – u tijeku.
Sjajan sažetak ERA Youth komisije – u tijeku.

Dokumenti
Zeittafel zum Wirken der Wegekommission od 1969. do 2013., Rolf Ebert (u DEU)

kontakti
secretariat(at)era-ewv-ferp.com (zamijeni (at) sa @)