NACRT

Ažurirano: 21

Svrha

Kako bi se osiguralo da područje kvalitete, koje se sastoji od LQT proizvodi i "ERA preporučuje”, koordiniran je, ima dovoljno resursa i ima prioritet.

Golovi

Osigurajte da LQT-BE i LQT-BE, regija programi se ispravno pokreću između ERA i DWS.

Osigurajte da LQT-BE, dnevna šetnja ERA Day Walk Working Group ispravno vodi program.  

Osigurajte da "ERA preporučuje” provodi se.

Zadaci

Q WG koordinira – u ime Odbora ERA-e – rad područja kvalitete ERA-e i proizvoda.

Q WG komunicira u ime ERA-e i odgovorna je za ovaj dio web stranice, ovaj dio  i povezane stranice.

članovi

  • Odbor: Boris Micić
  • LQT-BE(, duga udaljenost): Armand Ducornet
  • LQT-BE, Regija: Armand Ducornet
  • LQT-BE, dnevna šetnja: Steen Kobberø-Hansen
  • ERA preporučuje staze: Steen Kobberø-Hansen
  • ERA preporučuje smještaj: To će biti odlučeno
  • ERA preporučuje pružatelje usluga: To će biti odlučeno
  • ERA preporučuje događaje: Sophie Chipon
  • Radna skupina za promociju i komunikacije ERA: Ruben, Jana

Članovi su također kontakt osobe relevantnih radnih skupina ako su uspostavljene.