Jean Hirschinger

Naš dugogodišnji član predsjedništva (2. potpredsjednik u godinama 1997.-2009.) i počasni član ERA-e od 2009., Jean Hirschinger (FFrandonnée, Francuska), preminuo je jutros u 87. godini života.

Jean je bio zagovornik prekograničnog prijateljstva (osobno je organizirao aktivnosti između Francuske i Španjolske) i dokumentirao je 40 godina povijesti EWV-a.

Čast mu uspomena!

2009, La Palma (Kanarski otoci, E)
– posljednja službena konferencija ERA-e za Jeana Hirschingera na poziciji 2. potpredsjednika ERA-e.
S desna: Jean Hirschinger (F), Jörg Haase (D) i Jan Havelka (CZ)

2019., Bad Urach (D)
– poziv svim počasnim predsjednicima i počasnim članovima na 50. obljetnicu ERA-e u Bad Urachu.

Počasni članovi slijeva: Juan Mari Feliu Dord (E), Jean Hirschinger (F) i Henk Dikker Hupkes (NL)