EUMA Erasmus+ projekt

ERA je sudjelovala u projektu Erasmus Plus u okviru programa Erasmus Europske unije, fokusirajući se na poboljšanje upravljanja penjanjem i alpinizmom u Europi. Projekt je podijeljen na… Čitaj više

Sastanak EUMA-e i ERA-e

Dana 31. kolovoza 2022. dva su se partnera: Odbori Europske unije planinarskih saveza i European Ramblers' Association prvi put fizički sastali. Predstavljanje… Čitaj više

Opća skupština EUMA-e

U Skoplju (Sjeverna Makedonija) je Generalna skupština EUMA-e (partner ERA-e). Četiri nova člana primljena su kao nova. Troje od njih su članovi ERA-e. Rezultati iz E… Čitaj više

Sastanak o stazama u Europi

U Bechineu (CzR) od 1. do 3. travnja održava se Multiplier Sport Event na kojem su rezultati dvogodišnjeg istraživanja i prikupljeni podaci o planinarskim i planinskim stazama u… Čitaj više